Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 01 Defans Türleri-1 by Halim Hanyaloglu

#img#

Defans Türleri.
1) Deklaranı Zorlayıcı Defans
2) Aktif Defans
3) Pasif Defans
4) Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans
5) Kozdan Ekstra Löve Üretici Defans

Question 1

  Your Hand
 9 8 6 2
 6
 A 9 2
 R 9 7 5 2
 
Q: 1 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas1NTPas
3♦Pas4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranı Zorlayıcı Defans]
(1. Dekleranın iki renkli eli vardır.)
Deklerasyondan Güneyin iki renkli ve çok güçlü eli olduğu anlaşılıyor. En az beşli pik ve dörtlü karosu var. Puanları da muhtemelen bu renklerde yoğunlaşmıştır. Tek körünüz çaka için cazip gibi görünüyor ama dikkat elinizde dörtlü koz ve ♦A var. Dekleran bu renkten size müracaat etmek zorunda. Dekleranın kozlarını kısaltıp uzun treflerinizi sağlayabilirseniz kontratı batırabilirsiniz. Elinizde dörtlü koz olması nedeni ile ♥6 değil, dekleranı zorlayıcı defans için risk alarak ♣R altında ♣2 liyi atak etmelisiniz.


                     R75
                     V94
                     T843
                     AT3

9862                          4
6                            A87532
A92                           65
R9752                       DV84

                     ADVT3
                     RDT
                     RDV7
                     6

Dekleran Trefl atağınızı yerden As ile alır. Ortağınız 8 li "beğendim" sinyali verir. Dekleran kozları toplasa bile, elinde tek koz kalacağından trefle sadece bir kez çakabilecek. Halbuki hem Karo hem de Kör Asına dışarı iki kez el verecek. Kör 6 atak etmiş olsa idiniz; Ortağınız As ile alacak, size körü bir kez çaktıracak, ama Karo Ası dışında el alamayacak ve kontratı yaptıracaktınız.

Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 A 8 6 4
 9 5
 9 7 3
 A R D 8
 
Q: 2 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
-1♣DblPas
2♠Pas4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranı Zorlayıcı Defans]
(2.Koz defans ellerinin birinde 4 veya üstü koz vardır.)
Trefl atak etmelisiniz. K-G de muhtemelen 4-4 Pik var. Elinizde dörtlü kozun yanında kuvvetli renk olması önemli bir avantaj. Bu avantajı "Dekleranı Zorlayıcı Defans" için kullanmalısınız. Dekleranın koz kontrolünü kaybetmesinden sonra Teflerinizi tahsil edeceksiniz.


                     RV53
                     R764
                     AT6
                     V2
A864                         2
95                          DV32
973                          8754
ARD8                        9654

                     DT97
                     AT8
                     RD2
                     T73


Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 V 9
 10 9 5 2
 7 3 2
 R V 4 2
 
Q: 3 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♦Pas1♠Pas
2♥Pas2♠Pas
3♣*Pas3♥Pas
4♥H.Pas

* Trefl durdurucusu sorusu

 Your choice:
A: [Deklaranı Zorlayıcı Defans]
(3.Rakiplerin koz tutuşu 4-3 şeklindedir.)
Doğru cevap ♣2. Deklarasyondan K-G in kozu 4-3 gözüküyor. Eğer Kuzeyin dörtlü Körü olsa idi ilk fırsatta gösterir idi. Deklaran kuvvetli eli ile reverse yapmıştır. Kaliteli Karo ve Körü vardır. Bir de arada Trefl durdurucu sorusu var. Ortağınızda en az 8 puan olmalı. Rakipte Trefl durdurucusu olmadığına göre ♣A nın ortağınızda olma ihtimali yüksek. Oyuna Deklaran ile eşit sayıda koz ile başladınız. Eğer Trefle bir kere çaktırabilirseniz, deklaranın kozları alıcı bile olsa bir koz yapabilirsiniz.

                     RDT87
                     D83
                     V9
                     976
V9                           A432
T952                          64
732                           864
RV42                        AT85
                     65
                     ARV7
                     ARDT5
                     D3


Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 9 8
 10 9 7 2
 R V 9 4 2
 A 4
 
Q: 4 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♥Pas2♥Pas
3♣*Pas4♥H.Pas

*Trial Bid

 Your choice:
A: [Deklaranı Zorlayıcı Defans]
(4. Rakip uzun kozu olan elden çakmak zorunda kalır)
Karo atak etmelisiniz. Deklarasyondan, Güneyin elinde 5li, Kuzeyde ise en az 3lü koz var. Güneyin Trefli kayıpları Kuzey tarafından kapatılıyor. Rakip zorlanarak 4♥ kontratına geldiğine göre, Ortakta en az 6 puan olmalı. ♣R ı ortakta bulabilirseniz bir Trefl kupu alabileceksiniz. Ama deklarasyondan Kuzeyin Trefli kontrolü olduğu anlaşılıyor. Bu durumda ortağın puanlarının Karodan olma ihtimali artmıştır. En azından ♦D bile olsa yeterli olacaktır. Dekleranın kozunu çaktırarak kısaltmak ve koz kontrolünü kaybettirerek, daha sonra Karoları tahsil etmek mümkün olabilecektir.                     D32
                     R83
                     T763
                     RD53
98                          AVT65
T972                         6
RV942                       D85
A4                          VT97
                     R74
                     ADV54
                     A
                     862


Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 10 5
 A 7 6 4
 10 7 5
 R V 4 3
 
Q: 5 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♦Pas
2♠Pas4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Aktif Defans]
(1. Dummyde Yan Renk vardır)

Deklarasyondan; Güneyin çok kuvvetli olmayan ama muhtemelen 6 kozu olan bir eli, Kuzeyin (dummy) ise 13-15 puan ile en az 5li Karo ve 2 veya 3 koz desteği olan bir eli olduğu anlaşılıyor. Ne Karo ne de Pik te durdurucu kartınız yok. Eğer rakibi hemen batıracak dört Löve bulamazsanız kontrat çıkacak görünüyor. O zaman kör veya Trefli oynamak lazım. Önce ♥A ı oynarsak yeri ve ortağın sinyalini görme ve şansımızı artırma imkanımız olacak. Diğer alternatif ise ♣4 ü hemen oynamak. ♣A ortakta ise ♣D deklaranda bulursak üç Trefli alma olanağı olacak.
                     DV4
                     RV
                     AD863
                     T72
T5                            76
A764                         T9532
T75                           V92
RV43                        A85
                     AR9832
                     D8
                     R4
                     D96


Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 10 9 8 7
 8 6 4
 R 10 3
 A 6 5
 
Q: 6 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♥Pas2♣Pas
2NTPas3♥*Pas
4♦**Pas4NT***Pas
5♣****Pas6♥H.Pas

* Forsing
** Kontrol
*** RKCB
**** 0/3 KK

 Your choice:
A: [Aktif Defans]
(2. Deklaran ve Dummynin eli kuvvetlidir)
Deklarasyondan, muhtemelen deklaranın 12-14 OP ve 5 parça Körden dengeli bir eli olduğu, Kuzeyin ise uzun bir yan rengi, koz tutuşu ve iyi bir eli olduğu çıkarımında bulunursunuz. ♣A ın dışında tüm Asların rakipte olduğu belli oldu. ♦A muhtemelen Güneyde. O nedenle ortakta puan beklemek iyimserlik olacaktır. En iyimser tahminle ♦D ortakta olabilir. Bu yüzden atağı ♦3 ile yapmalısınız. Zaten ♦D nin rakipte olması durumunda kontratı batırmak mümkün değildir.


                     RDV
                     RDT
                     V9
                     RDT72
T987                         654
864                          72
RT3                          D8542
A65                         984
                     A32
                     AV953
                     A76
                     V3


Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 9 2
 A D 5 3
 V 2
 V 9 8 5 4
 
Q: 7 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
--3NT*Pas
4♠**H.Pas

* Gambling 3NT
** Kaliteli 6lı Renk

 Your choice:
A: [Aktif Defans]
(3. Deklaran veya Dummyde Uzun ve Kapalı Renk Var)
Deklarasyondan Kuzeyin 7-8 kartlı bir minör rengi, Güneyin ise 6 kartlı Piki olduğunu öğrendiniz. Deklaran Kuzeyin minör rengi ile ilgilenmediğine göre muhtemelen Körden kaybı yoktur. Deklaran ilk el tuttuğunda kozları bitirip yerin uzun rengine geçip kontratı fazla bile çıkarabilir. Bu yüzden hemen dört Löve almalısınız. Normal şartlarda atak etmeyi hiç düşünmeyeceğiniz ADxx dizininde atak etmekten başka çare görünmüyor. ♥A atak edip yeri ve ortağın sinyalini görüp devam etmelisiniz.                     5
                     VT8
                     AR98764
                     A7

92                            8643
AD53                        R92
V2                            DT5
V9854                       D32
                     ARDVT7
                     764
                     3
                    RT6


Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 R 10 6 2
 10
 R 8 5 3
 D 7 5 2
 
Q: 8 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♥Pas2NT*Pas
4♥H.Pas

*Jacoby 2NT

 Your choice:
A: [Pasif Defans]
(1. Deklaranın kaliteli ve uzun bir yan rengi yoktur)
Deklarasyondan Güneyin dengeli ve şlem ile ilgilenmeyecek kadar minimum puanı olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü Jacoby 2NT ile 4lü destek ve şikan ya da tek olan rengi soran ortağına cevap 4♥. Bu durumda ilk ataktan rakibe bir el hediye etmemek gerekir. Deklaranın kayıplarını size teslim etmesini beklersiniz. Bunun için korumasız onörlerinizin yanından atak riskini almamalısınız. Uygun renginiz olmadığından en iyi çıkış koz (kör) gözüküyor. Normal koşullarda singleton koz çıkışı tehlikelidir. Ancak Kuzeyin iyi koz desteği olması ortağınızda koz onörü bulma ihtimalini zayıflatıyor.


                     A54
                     RV64
                     A2
                     V64
RT62                         V73
T                           982
R853                         VT76
D752                         A83
                     D98
                     AD753
                     D4
                     RT9


Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 5 2
 R 7 2
 9 6 4 3
 R 10 6 3
 
Q: 9 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
2NTPas3♥Pas
4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Pasif Defans]
(2. Deklaran kuvvetli ve yer zayıftır)
Deklaranın 20-21 OP olan dengeli ve kuvvetli, ortağının ise 5 Piki olan zayıf bir eli olduğu anlaşılıyor. Kör ve Trefl ataklarından fire vermeniz söz konusu olabilir. Koz atağının ise, ortağınızdaki olası onörü teslim etme tehlikesi vardır. En uygun seçim Karo olmalı. Üçüncü büyük çıkılır.


                     D9843
                     AT6
                     T82
                     V9
52                           R76
R72                          984
9643                         DV5
RT63                        7542
                     AVT
                     DV53
                     AR7
                     AD8


Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 9 7 5
 R 9 2
 A 10 6 2
 A 9 3
 
Q: 10 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♥Pas1♠Pas
2♣H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(1. Misfit - Rakip basit renk tercihi yapmıştır)
Deklaranın uzun rengi olan kör yerde kısadır. Deklaran bu renginde ki olası kayıpları yere çaktırmak ve ekstradan löve almak isteyecektir. Böyle durumlarda en etkili defans koz defansı olacaktır. ♣A çekip sonra küçük ya da ♣3 ile başlayıp ♣A ile devam etmek uygun olacaktır.

Your result so far:
Open Question

Question 11

  Your Hand
 9 2
 A R 10 6
 R D 10
 A V 9 7
 
Q: 11 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠DblH.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(1. Misfit - Ortağınız sizin takeout kontrunuza Pas geçmiştir))
Bunun tek anlamı ortağınızın kozu kuvvetlidir. Kozlar sizin tarafta kuvvetli iken deklarana çaka imkanı vermemelisiniz. Onun için koz atağı ile başlayın.

Your result so far:
Open Question

Question 12

  Your Hand
 9 4 3
 A 10 6 2
 5 3
 D 8 7 4
 
Q: 12 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♠Pas2♠Pas
2NTPas3♠H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(2. Yer sanzatudan kaçmıştır)
Muhtemelen yerin bir veya iki rengi kısa. Bu yüzden en iyisi koz açılmak.


Your result so far:
Open Question

Question 13

  Your Hand
 10 9 6
 R 7 4
 10 7 5
 R 10 7 3
 
Q: 13 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
--1♠Pas
2♣Pas2♦Pas
2♥Pas2NTPas
3♦Pas3♥Pas
4♥H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(3. Yer iki renk söyleyip üçüncüyü tutmuştur)
Rakipler 4-3 fitine razı olmuş gibiler. Karşılıklı çakalara imkan tanımamak gerekir. Atak koz olmalı.

Your result so far:
Open Question

Question 14

  Your Hand
 8 5 4
 R V 8
 A 10 4
 R 10 8 5
 
Q: 14 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♠Pas
3NTPas4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(4. Koz dışındaki bütün renklerin kontrolleri defanstadır)
Kuzeyin eli dengeli olsa idi NT oynamayı tercih ederdi. Kuzeyde kısa renklere çakılacak. Bunu engellemek için koz başlamalısınız. Aynı zamanda pasif defans yaparak fire riskinden kurtuluyorsunuz.

Your result so far:
Open Question

Question 15

  Your Hand
 D 8 7 4
 R V 9 2
 6
 A V 8 2
 
Q: 15 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
3♦Dbl5♦Dbl
H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(5. Rakipler baraj konuşması yapmıştır)
Koz dışındaki renklerde onörünüz var. Rakipler sizi oynatmamak için baraj yaptı. En uygun açılış koz olacaktır.

Your result so far:
Open Question

Question 16

  Your Hand
 9 7 4
 R V 9 2
 D 9 8 6
 8 2
 
Q: 16 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♣Pas
2♥Pas2♠Pas
4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans]
(6. Rakibin yan renklerinde durdurucularınız vardır)
Dekleranın yan rengi olan Körü iki kez durduruyorsunuz ve muhtemelen bu renk yerde kısadır. Yerin çakmasını engellemek için koza girin.

Your result so far:
Open Question

Question 17

  Your Hand
 A 5 4
 5
 10 6 5 2
 V 9 7 5 3
 
Q: 17 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♠Pas
4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Kozdan Ekstra Löve Üretici Defans]
(1. Singleton atağı)
Rakipte 25-32 OP var. Sizde 5 OP olduğuna göre ortakta 3-10 arası OP olmalı. En iyimser düşünce ile iki As ortaktadır ve size iki kez kör çaktırır. Bu yüzden tek körünüzü oynayın.

Your result so far:
Open Question

Question 18

  Your Hand
 R 9 5 4
 5
 10 5 2
 A R D 10 7
 
Q: 18 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♠Pas
4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Kozdan Ekstra Löve Üretici Defans]
(1. Singleton atağı)
Bu sefer elimizde 11 puan var. Yani ortağımızda sadece 2 OP olabilir. Bu nedenle ortağa eli geçirmek imkansız olacağından tekli rengi çıkmak anlamsız olacak. En doğru atak ♣A gözüküyor.

Your result so far:
Open Question

Question 19

  Your Hand
 R 7
 7 5 3
 V 9 5 2
 10 8 5 2
 
Q: 19 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
--1♦Dbl
1♥Pas2♥Pas
4♥H.Pas


 Your choice:
A: [Kozdan Ekstra Löve Üretici Defans]
(2. Doubleton atağı)
Ortağın kuvvetli rengi Pik gözüküyor. ♠A elinde olabilir. ♠R çıkmak doğru olacaktır.

Your result so far:
Open Question

Question 20

  Your Hand
 R 5
 10 7 4
 A 8 4 2
 10 9 7 6
 
Q: 20 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♦Pas
3♦Pas3♠Pas
4♠H.Pas


 Your choice:
A: [Kozdan Ekstra Löve Üretici Defans]
(3. Rakibin ikinci fiti olan renginde uzunluk vardır)
Deklarasyondan rakiplerin iki rengi var Pik ve Karo. Elinizde dört adet Karo olduğuna göre muhtemelen ortakta sadece bir parça Karo var. Ortağa çaka verebilmek için Karo atak edin.

Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!