Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 11 Defans Oyunu-8 by Halim Hanyaloglu

#img#

08 Saymak

Saymak, Briçin en önemli konularından biridir. Etkili Defans yapabilmek için, sadece çıkan kağıtları saymak yeterli değildir. Şu unsurları da saymak gerekir;

- Dağılımları
- Puanları
- Löveleri

Question 1

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 1 -
SouthWestNorthEast
1♥Pas2♥Pas
4♥H.Pas____________________ 74
____________________ A74
____________________ 963
____________________ RV963

_______________________________ 853
_______________________________ 853
_______________________________ DV75
_______________________________ T87

Atak: 4

Doğudasınız. V nizi deklaran As ile aldı. İkinci el D oynadı Batı As ile aldı. Ortak 2 oynadı ve Dam ile kazandınız. Defansı nasıl yaparsınız? Your choice:
A: Deklarasyona göre Güneyin en az 5li kozu ve iyi bir eli olmalı. İlk üç el sonunda şu bilgiler daha açığa çıkmıştır. Ortakta 4 parça Karo var (sinyal büyük-küçük). Deklaranın oyun tarzından, kozları topladıktan sonra, elindeki kayıp Pikleri yerin Trefllerine kaçmayı planladığını anlarsınız. Muhtemelen deklaranın elindeki dağılım; 3 Pik, 5 Kör, 2 Karo ve 3 Trefldir.

Öyle ise doğru oyun hemen Pike girmektir! Zaten ortağınız, eli size geçirebilmek için Rua yanından iki kez Karo oynamıştır.


                     74
                     A74
                     963
                     RV963


ADT2                          853
V6                             853
R842                          DV75
A2                             T87


                     RV7
                     RDT92
                     AT
                     D54Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 2 -
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♦Pas
3♠Pas4♣Pas
4♥Pas4NTPas
5♥Pas6♠H.Pas____________________ AD93
____________________ 9873
____________________ AR52
____________________ D


4
RT62
V6
AV8763

Atak: 4

Batıdasınız. İlk atağı alan deklaran ikinci tur bir daha Pik oynayıp dışarıdaki kozları bitirdi. Daha sonra sırası ile, D, A ve R çekip yerin son Karosuna elinden çaktı. Altıncı el elden R oynadı As ile aldınız. Defansı nasıl yaparsınız? Your choice:
A: Etkili defansı bulabilmek için deklaranın elini saymanız lazım. Şu ana kadar çıkanlardan; elinde 6 Pik ve 3 Karo olduğu anlaşıldı. Kalan renkler ya 1 Trefl 3 Kör, ya da 2 Trefl 2 Kör olmalı. Deklaranın sizi Kör oynamaya zorladığını hissedebilirsiniz. (As Dam makasına) R şaşırtmaca olabilir mi?

Doğru oyun olan, Trefl oynarsanız;
i) Eğer Trefl ve Körler ikişer adet ise yerden çakar ama R nıza bir eli teslim eder.
ii) Eğer elinde Trefl tek ise 3 adet Körü var demektir. El çaka yer çaka oynamasına rağmen sadece elinden bir adet Kör kaçabileceğinden, yine R yı size teslim edecek demektir.                     AD93
                     9873
                     AR52
                     D


4                                65
RT62                         V54
V6                              T874
AV8763                     T952


                     RVT872
                     AD
                     D93
                     R4Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 3 -
SouthWestNorthEast
---
1♠Pas2♦Pas
2♥Pas2NTPas
4♥Pas4♠H.Pas____________________ V7
____________________ A2
____________________ DT965
____________________ RD73

_______________________________ 84
_______________________________ R763
_______________________________ R82
_______________________________ AV64

Atak: T

Doğudasınız. Yerden Dam kondu. Elden As ile aldınız. Nasıl devam edersiniz? Your choice:
A: Hemen deklaranın elini saymaya başlayalım. Deklarasyondan, Güneyin elinde 5 Pik ve 5 Kör var. Demek ki ortakta 4 Pik var! Bu durumda minör renkler en fazla üç adet olabilir. Bunlardan 1 Trefl de ilk el oynanmış oldu. Eğer A ortağınızda ise, deklaran kayıp Karosunu kaçmaya çalışacaktır. Doğru oyun Karo oynamak. Ama küçük değil, Ruayı oynamak! Böylece deklaranda tek Karo var ise, Karoya çakmak zorunda kalacak ama Batının Ası düşmeyecek. İkinci çakma sonunda Batının koz sayısı (4) deklaranın koz sayısından (3) daha çok olacaktır.


                     V7
                     A2
                     DT965
                     RD73


6532                          84
95                             R763
AV73                          R82
T92                           AV64


                     ARDT9
                     DVT84
                     4
                     85Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 4 -
SouthWestNorthEast
1NTPas3NTH.Pas____________________ D85
____________________ A82
____________________ 964
____________________ RDV8

_______________________________ RV64
_______________________________ R73
_______________________________ 873
_______________________________ 742

Atak: V

Doğudasınız. Atağı deklaran As ile aldı. D yı oynadı, yerden küçük verince R ile aldınız. Nasıl devam edersiniz? Your choice:
A: Hemen, ezbere ortağın rengi olan Karoyu oynamadan deklarasyondan puan saymaya başlayalım. Güney 15-17 OP, Kuzey 10-14 OP gösterdi. Yere açılan puan 12 OP çıktı. Bu durumda ortakta 4-6 OP gerekir ki bunun 1 OP i V idi. Deklaranda Karonun diğer onörleri var. Ayrıca Kör Damı çıktı. Muhtemelen Valede elinde olmalı. Toplam 12 OP. Kalan puanlar 3-5 OP. Yani deklaranın elinde hem Pik hem de Trefl Ası olamaz. Zaten A Güneyde ise 9 el hazır demek.

Bu durumda hemen defans olarak 4 el almalıyız. Bu bir tek Pik Ası ortakta ise olabilir. Doğru oyun küçük Pik oynayıp, ortağın Ası ile alıp Pik dönmesini beklemek.


                     D85
                     A82
                     964
                     RDV8


A32                            RV64
965                             R73
VT52                          873
T63                           742


                     T97
                     DVT4
                     ARD
                     A95

Eğer Trefl As dışarıda olsa idi, muhtemelen deklaran Trefl rengine Körden önce girerdi!


Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 5 -
SouthWestNorthEast
--1♠Pas
1NTH.Pas____________________ RV987
____________________ ARV
____________________ DT9
____________________ 98


AT5
D98
R5
VT765

Atak: 6

Batıdasınız. Ortak atağa Rua Koydu. Deklaran As ile alıp D oynadı. Defansı nasıl planlarsınız? Your choice:
A: Hemen deklarasyonu, çıkan kağıtları ve puanları analiz edelim. Trefl Ası ve Pik Damı deklarandan çıktı. Muhtemelen Trefl Damı da deklaranda. Doğuda olsa idi Rua yerine Dam koyardı. Öyle ise elinde bir As daha olamaz!
Bu durumda Doğunun elinde As ve Vale olan 5 parça Karo hayal edebiliriz! Doğru oyun eli alıp Karo Rua oynamaktır.


                     RV987
                     ARV
                     DT9
                     98


AT5                            632
D98                           T2
R5                             AV764
VT765                       R43


                     D4
                     76543
                     832
                     AD2Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 6 -
SouthWestNorthEast
1NTPas3NTH.Pas____________________ 83

_______________________________ A92


Atak: 6

Doğudasınız. Ortağın atağını As ile aldınız. 9 oynadığınızda deklaran R, ortağınız V verdi. Sizce deklaran Pik renginden toplam kaç el alacak?


 Your choice:
A: İkinci Pik dönüşüne Batı, elindeki Pik sayısını değil deklaranın löve sayısını belli etmek için Vale oynadı. Yani Dam deklaranda diyor. Bu durumda Pikten deklaranın 2 el alacağı belli oldu.


                     83


VT76                          A92


                     RD54Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 7 -
SouthWestNorthEast
1NTPas3NTH.Pas____________________ D85
____________________ AV95
____________________ V52
____________________ R43

_______________________________ R72
_______________________________ 873
_______________________________ AD974
_______________________________ 76

Atak: 3

Doğudasınız. Yerden 5, siz Rua, deklaran 6 verdi. Nasıl defans yapmalısınız?


 Your choice:
A: Elinizde ve yerde toplam 20 OP var. 15-17 de deklaranda olduğuna göre, Batıda 3-5 puan olabilir. İlk el Güney Ruanızı almadığına göre Pik Ası ortağınızda olmalı. Bu durumda Batıda en fazla bir adet Vale daha olabilir.
Öyle ise deklaranın hazır ellerini sayalım, 4 Kör, 1 Karo ve 3 Trefl toplam 8 el. Eğer Pikten de bir el alırsa kontratı çıkarıyor. Bu durumda ortağın atağı diye hemen Pik oynamak hatalı olur. Tek şansınız Karo 10 luyu ortağınızda bulmak. Bu amaçla elden D oynamalısınız!


                     D85
                     AV95
                     V52
                     R43


A943                          R72
T64                            873
T3                              AD974
VT82                         76


                     VT9
                     RD2
                     R86
                     AD95


i) Eğer Güney R ile büyütür ise, Batı T yi debloke eder. Daha sonra A ile el aldığında 3 oynayarak Valeyi makasa alır. 2 Pik ve 3 Karo eli alarak kontratı batırırsınız.

ii) Eğer Güney R yı oynamazsa, Karoya devam etmez ve Pik oynarsınız. Batı Ası koymaz. Karo As ile eli tuttuğunuzda Pik dönüp ortağınız Ası ile alıp metr Pikini çekmesini sağlarsınız. 3 Pik ve 2 Karo eli alarak kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 8 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
2NTPas3NTH.Pas____________________ D8
____________________ A43
____________________ DVT3
____________________ RDVT


A43
VT987
R5
963

Atak: V

Batıdasınız. Yerden As kondu. Ortağınız 2li, deklaran 5li verdi. İkinci elde yerden D oynadı. Ortak 2li, elden 7li verdi ve Rua ile aldınız. Nasıl defans yapmalısınız? Your choice:
A: İlk atağa ortağın 2 lisini "menfi sinyal" olarak değerlendirmek gerekir. Yani Rua ve Damın Güneyde olduğuna işaret ediyor. Bu durumda, 3 Kör ve 3 Karonun yanı sıra; eğer deklaranda A var ise Treflden de 4 el daha alacak. Eğer deklaranda R var ise, Treflden 3 el Pikten de ya 1 ya da 2 el daha alacak demektir.
Demek ki doğru defans stratejisi; bir an önce 4 el alabilmektedir. R deklaranda ise kontratın batarı yoktur! Onun için, ortakta yüksek onörlü dört parça Pik olduğunu varsayıp oynamalısınız. Önce Pik Ası çekip sonra küçük Pik ile eli Doğuya vermeniz gerekir.


                     D8
                     A43
                     DVT3
                     RDVT


A43                            RVT9
VT987                       62
R5                             8642
963                           842


                     7652
                     RD5
                     A97
                     A75
Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 9 -
SouthWestNorthEast
1♣Pas2♣Pas
2NTPas3NTH.Pas____________________ A6
____________________ 965
____________________ D83
____________________ AD973


V2
V873
AV62
T52

Atak: 3

Batıdasınız. Ortağın Ruasını As ile alan deklaran, elden 2 oynadı ve V ile aldınız. Nasıl defans yapmalısınız? Your choice:
A: Yerde, As - Dam onörlü beş parça Trefl varken sizin renginiz olan Körü oynaması, deklaranın Treflde onör sorunu olmadığına işaret ediyor. Rua attığına göre Dam da ortakta değil. Bu durumda 5 Trefl, 1 Pik ve 2 Kör alıyor. Dokuzuncu eli de yerin 9 ile sağlamaya çalışıyor olmalı!
Eli hemen alıp 4 adet löve üretebileceğiniz renge girmelisiniz. Yani Karoya. Hayaliniz ortakta 3 ya da 4 adet Karo bulmak ve elinde Rua ile birlikte 9 veya 10 lu bulmak olmalıdır. Bu yüzden V ile başlamalısınız.


                     A6
                     965
                     D83
                     AD973


V2                              R9853
V873                          R4
AV62                           R974
T62                            84


                     DT74
                     ADT2
                     T5
                     RV6
Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 
 
 
 
 
Q: 10 -
SouthWestNorthEast
---1♠
2♣2♠5♣H.Pas____________________ 983
____________________ A2
____________________ AT93
____________________ RV92

_______________________________ ADT75
_______________________________ R53
_______________________________ RV6
_______________________________ 74

Atak: 6

Doğudasınız. Atağı As ile alıp, küçük Pik oynadınız. Deklaran bu ele çaktı ve elden bir koz oynayıp yerin Ruası ile eli aldı. Yerin üçüncü Pikine, siz 10lu verdiniz ve elden gene çaktı. Trefl Ası çekip kozları bitirdi. Deklaran altıncı elde, elinden D oynadı yerden 3lü verdi, eli Rua ile kazandınız. Nasıl defans yaparsınız?


 Your choice:
A: Şu ana kadar çıkan kağıtlardan aldığınız bilgiye göre, deklaranın elinde 6 Trefl ve 1 Pik var. Öyle ise elinde kalan 6 kağıtların dağılımı nasıldır? Deklaranın oynayış tarzı Karonun ikili Körün dörtlü olduğuna işaret ediyor. Bu durumda R nın bir el alması garanti! Bu durumda deklaranın elinden Karolara kaçabileceği kağıt sayısı ikidir. Yani oyunun sonunda elinde bir adet Kör kalacaktır.
Öyle ise yerin çatalına rağmen Karo oynamak doğru oyundur.


                     983
                     A2
                     AT93
                     RV92


RV64                          ADT75
VT74                          R53
8754                           RV6
6                                74


                     2
                     D986
                     D2
                     ADT853


Eğer Pik oynarsanız yerden Kör kaçar elden çakar. Yer çaka el çaka oynar ve sizin R da düşer.
Eğer elindeki Körler ve Karolar 3/3 olsa idi, yine doğru oyun Karo oynamaktı. Yerin dördüncü Karosuna sadece bir adet Kör kaçabilecekti ve Kör Ruasını size teslim edecekti.
Kör oynamadığınız sürece Ruanız ele alacaktır!


Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!