Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 02 Yer Oyunu by Halim Hanyaloglu

#img#

Yer Oyunu
Aksi Belirtilmedikçe Kimse Zonda değil. Güneydeki Oyuncu (Deklaran) sizsiniz.

Question 1

  Your Hand
 R V 3
 2
 -
 -
 
Q: 1 - Son Dört elin üçünü almanız gerekiyor. Deklaran olarak hangi kartı oynarsınız?


____________________ AT2
____________________ 3
____________________ -
____________________ -

???_______________________ ????
5 ________________________ -
- _________________________ -
- _____________ _________ _ -

____________________ RV3
____________________ 2
____________________ -
____________________ -


 Your choice:
A: (Çift Yönlü Empas)
Doğru cevap ♥2.
Hem Batıya hem Doğuya empas yapabilirsiniz. Ama yanlış yöne empas yapıp bir el vermemek için rakibi yatırmak en doğrusu. Eli dışarı verip ne taraf alırsa alsın sizin çatalınıza gelecektir.

Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 D 9 5 4 2
 
 
 
 
Q: 2 - Kalan ellerin tamamını almaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Deklaran olarak hangi sıra ile oynarsınız?

Yer:
♠ ART3
♣ x

Deklaran (siz):
♠ D9542

 Your choice:
A: (Çift Yönlü Empas)
Doğru cevap Yere As ile geçilir. Eğer her iki, rakipte renge uyarsa, dışarıdaki iki Pik vardır, onörler çekilerek alınır. Empasa gereky oktur. Rakiplerden biri uymaz ise (dağılım 4-0) Valeye empas yapılır.

Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 D 9 5 4 2
 
 
 A
 
Q: 3 - Kalan ellerin tamamını almaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Deklaran olarak hangi sıra ile oynarsınız?

Yer:
♠ AR83
♣ 42

Deklaran (siz):
♠ D9542
♣ A

 Your choice:
A: (Çift Yönlü Empas)
Bu elde hem V hem T rakiplerde. 4-0 dağılımına karşı tedbir sadece Pikler Batıda ise alınabilir. Dört Pik Doğuda ise yapacak bir şey yoktur. Doğru oyun elden Dam ile başlamaktır. İki tarafta uyarsa sorun yoktur. 2li ile Devam edilir. Eğer Doğu uymaz ise empasa gidilir. İlk tur Batı onör koyarak empası engelleyecektir. Ancak tekrar ele gelip ikinci defa empasa çaresizdir.

Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 3
 A 7 3 2
 A 7 5
 A R 9 4 2
 
Q: 4 - Oyun 4♥
Yer:
♠ ADV5
♥ R654
♦ 963
♣ 65

Deklaran: (siz)
♠ 3
♥ A732
♦ A75
♣ AR942

Batı ♦2 açılıyor ♦5 ve ♦D Deklaran As ile alıyor. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: (Çakmalı Çift Yönlü Empas)
Oyunun çıkabilmesi için kozlar 3-2 dağılmalı. Ama doğru oyunuda oynamak gerekiyor. Eğer önce kozları çeker (iki veya 3 tur) sonra yere empas yapmaya kalkarsanız batarsınız. Rakipler 2 Karo ve bir koz daha alırlar. Trefli çakma planı da hatalı. Eğer tüm kozları çekerseniz bu seferde eldeki Kayıp 2 Karo ve 2 Trefl i çakmak için yerde sadece bir adet koz kalır.
Doğru oyun önce ♠ A ile yere geçilir. Sonra yerden ♠ D oynanır. Doğu Ruayı koyarsa çakılır. Koz Rua ile yere geçilip ♠ V e kayıp Karolardan biri atılır. Doğu ♠ D a Ruayı koymaz ise yine Karo kaybı atılır. Böylece Bir Kör bir Karo bir Trefl verilerek kontrat yapılır.


                     ADV5
                     R654
                     963
                     65

542                          RT986
D98                          VT
V82                          RDT42
DT73                        V8

                     3
                     A732
                     A75
                     AR942


Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 8 7 6 5
 A V 10 9 8
 2
 10 6 5
 
Q: 5 - Oyun 4♥
Yer:
♠ A
♥ R32
♦ R765
♣ ARDV2

Deklaran: (siz)
♠ 8765
♥ AVT98
♦ 2
♣ T65

Batı Pik Ruasını açılır. Yerin Ası ile aldıktan sonra ♥2 ile ♥V empası yapılır, Doğu ♥6 Batı ♥4 verdiğinden eli kazanırsınız. Oyuna nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: (Ann Gallagher Empası)
Eğer ilk empas tuttu diye kozları üç turda bitirmek üzere oynarsanız batıyorsunuz.


                     A
                     R32
                     R765
                     ARDV2

RDVT9                     432
D754                       6
T4                          ADV983
43                          987
                     8765
                     AVT98
                     2
                     T65Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 6 - Oyun 6♦
Yer:
♠ 4
♥ 54
♦ ADV653
♣ RT87

Deklaran: (siz)
♠ R73
♥ ADVT
♦ RT98
♣ A3

Batı koz açılır. Yerde kalmak üzere iki turda dışarıdaki kozlar temizlenir. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: (İki Renge Empas Mümkün)
Ya Kör empası tutmalı ya da Pik Ruası kaçmalı. Önce Kör empası denerseniz ve tutmaz ise iki el kaybedeceğiniz kesin. Onun için önce Pik Ruasını kaçırmayı denemelisiniz. Tutmaz ise hala Kör empas şansınız var. Trefl oynamak size ekstra el kazandırmıyor.Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 7 - Oyun 3NT
Yer:
♠ AV43
♥ 98
♦ AD32
♣ R43

Deklaran: (siz)
♠ R52
♥ R5
♦ R76
♣ AV765

Batı ♥4 açılır. Doğu As ile alır ve ♥ V oynar. ♥R ile elde kalırsınız. 8 kesin alıcı var. Rakiplere el kaptırmadan 9. cu eli bulmak gerekiyor. Nasıl devam edersiniz? Your choice:
A: (İki Renge Empas Mümkün)
Şansımızı artırmak için renklere şu sıra ile girmek gerekir.
. Önce Karo 3-3 mü dağılmış buna bakılır.
. Sonra Trefli Damı düşürülmeye çalışılır.
. Hiç bir tutmaz ise son çare Pik empası yapılır.

Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 8 - Oyun 6♥
Yer:
♠ AD5
♥ A87
♦ RVT43
♣ 65

Deklaran: (siz)
♠ 4
♥ RDVT32
♦ A65
♣ RD2

Batı Trefl açılınca Doğu As ile alır ve tekrar trefl oynar. Kozları topladıktan sonra nasıl devam edersiniz? Your choice:
A: (İki Renge Empas Mümkün)
Deklaranın Karo ve Pik empas seçenekleri var. Önce uzun renkteki (Karo) onörü düşürmeyi denemeli, ♦D çıkmaz ise Pik empasını denemeli.
Bir renkte Ruaya diğer renkte Dama empas olanağı var ise, önce Damı düşürmeye, Dam düşmez ise Ruaya empasa oynanır.

Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 9 - Hangi seçenek yanlış bir çıkarımdır?
Rakip ...........

 Your choice:
A: (Çıkarım)
11 kuralına göre elinde 3 büyük kart vardır.

Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 10 - Hangi seçenek yanlış bir çıkarımdır?
Rakip ...........

 Your choice:
A: (Çıkarım)
Rakip çok değersiz 4 kartlı bir rengini açılıyor ise muhtemelen diğer renkleri de kötüdür. Bundan yüzde yüz emin olunamaz ama iyi savunma oyuncuları negatif açılış yapmayı tercih etmez.

Your result so far:
Open Question

Question 11

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 11 - Oyun 3♥
Yer:
♠ AD96
♥ 762
♦ 62
♣ 8752

Deklaran: (siz)
♠ 32
♥ RDVT98
♦ A73
♣ AD

Batı ♦D açılır. Elde 5 muhtemel kayıp var 1 Pik 1 Kör 2 Karo ve 1 Trefl. Empaslar tutarsa oyun çıkar gibi gözüküyor. Nasıl oynarsınız?


 Your choice:
A: (İki Renge Empas Mümkün)
Trefl ve Pik empasının aynı anda tutma ihtimali sadece yüzde 25. Halbuki empassız oyun seçeneği var. Şu sıra ile oynamak gerekir:
- İlk el ♦3 ile boşlanır.
- Sonraki elde rakip muhtemelen Trefl dışındaki renkleri oynayacaktır. Koz ya da Karo ile ele geçildiğinde yere Karo çaktırılır.
. Rakip Karo oynar ise As ile alınıp Karo yere çaktırılır. Şimdi rakiplerdeki kozlar temizlenir.
. Rakip Koz As ve koz oynarsa elden alınır ve yere Karo çaktırılır. Ele Trefl empası yapmadan ♣A ile geçilip kozlar temizlenir.
Artık oyun güvendedir. Kayıplar 3 e inmiştir.
Pik empası denenebilir. Tutar ise 11 el alınır.
Rakipler ilk eli alınca Pik oynar ise yine Pik empası yapılmaz.


Your result so far:
Open Question

Question 12

  Your Hand
 D 10 9 7 2
 A 6 5 3
 V 10
 A 9
 
Q: 12 -
SouthWestNorthEast
---Pas
1♠Pas2NT*Pas
4♠Pas4NT**Pas
5♠Pas6♠H.Pas

* 2NT: Jacoby 2NT (Min Dörtlü koz desteği, Açar Puan, Kısa Rengi soruyor)
** 4NT RKCB

Oyun 6♠
Kuzey: (Yer)
♠ ARV543
♥ 7
♦ A7
♣ DV65

Güney: (siz)
♠ DT972
♥ A653
♦ VT
♣ A9

Batı ♦R nı açılır. Your choice:
A: (Son El Makası)
Deklaranın elinde kesin bir Karo ve muhtemel bir Trefl kaybı var. Ayrıca Körden kayıplar var ama yerden çakarak bunları telafi etmek mümkün. Trefl Ruanın yeri belli değil ama Karo Damı kesin Batıda. Doğru oyun;
. Karo Ası ile yerden alınır ve Kör Asına gelinir.
. Sonraki 5 el yerden Köre çak Pik ile ele gel şeklindedir.
. Son 6 kağıda gelindiğinde Yerde 1 Pik 1 Karo ve 4 Trefl var iken, elde 3 Pik 1 Karo ve 2 Trefl vardır.
. Karo oynanır. Batı Damı ile almak zorundadır! Batı "Son El Makasına" düşmüştür. Ya El Çaka Yer Çakaya Karo oynayacak ya da Trefl oynayarak Deklarana yerden de bir Trefl alma imkanı verecektir. Artık ♣R nın Batıda ya da Doğuda olması önemsizdir.
Dört el şöyle idi:


                     ARV543
                     7
                     A7
                     DV65

8                           6
D94                          RVT82
RD982                       7543
RT42                        873
                     DT972
                     A653
                     JT
                     A9Your result so far:
Open Question

Question 13

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 13 - Oyun 6♠
Yer:
♠ AV98
♥ D543
♦ A76
♣ 32

Deklaran: (siz)
♠ RD7654
♥ V
♦ RV2
♣ AR4

Batı Kör Asını açılıyor ve Trefl ile devam ediyor. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: (Empastan Kaçınma)
İlk tur Trefl alınır. Dışarıdaki Kozlar temizlenir. Acele ile Karo empası yapma telaşından önce en az iki tur Kör oynamalı ve Kör Ruayı düşürme amaçlanmalıdır. Kör Rua düşmez ise, yüzde 50 şans ile empas son şans olarak denenmelidir.

Your result so far:
Open Question

Question 14

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 14 - Oyun 2♦
Yer:
♠ AD
♥ VT9
♦ 87654
♣ V54

Deklaran: (siz)
♠ VT
♥ 876
♦ ARD9
♣ AT32

Rakipler Kör açılıyor ve 3 tur Kör oynayıp tüm elleri alıyorlar. Son eli alan Batı Pik oynuyor? Deklaran olarak nasıl oynamalısınız?

 Your choice:
A: (Empastan Kaçınma)
Eğer sadece Piklere bakıyorsanız tabii ki empası düşüneceksiniz!! Ama tutmaz ise 1 Pik 3 Kör ve 2 Trefl vererek batacaksınız.
Doğru düşünce ve doğru oyun; Pikten bir fazla el almaktan daha önemlisinin Trefliden birden fazla sayıda el vermemek olduğunu görmektir. Bu maksatla Pik As alınır. Kozlar temizlenir. Pik Dam ile el rakiplere verilir. Artık rakip Trefl oynamaya mahkumdur. Şimdi Treflden iki el alabilme şansı doğdu.
Onörler Rakiplerde birer ise oyun garanti.
İki onörde Doğuda ise yine garanti.
İki onörde Batıda ve kağıdı Doğu oynuyorsa yine kontrat garanti ama biraz daha uzun. İlk el elden küçük verilerek yere doğru çekilir. Eli onörü ile alan Batı sıkışır. Pik ya da Kör gelse her iki elden çakılabiliyor. Trefl gelse yatırılıyor!
Dikkat Trefl rengine ilk Siz girerseniz iki el yapma şansınız sek ikili ♣R ♣D ın bir elde olmasına bağlı. İhtimal olarak çok düşük.

Your result so far:
Open Question

Question 15

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 15 - Oyun 6♦
Yer:
♠ AD4
♥ -
♦ RV8764
♣ AV76

Deklaran: (siz)
♠ 632
♥ R98
♦ ADT932
♣ 4

Batı Kör Damı atak ediyor. Yerden hangi kağıdı oynarsınız?

 Your choice:
A: (Empastan Kaçınma)
Pik rengini nasıl oynayacağınıza kaygı duymaktansa ♠4 atmak en doğrusu. Doğu As ile almak zorunda. Kör Ruanıza da ♠D ı atarsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 16

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 16 - Oyun 3NT
Yer:
♠ 73
♥ AR7
♦ T98543
♣ 65

Deklaran: (siz)
♠ AR8
♥ 532
♦ AD2
♣ AR43

Batı ♣2 atak ediyor. Oyunu nasıl planlarsınız?

 Your choice:
A: (Acemi Empası "Yapmama")
Doğru oyun, tabii ki yerin Karolarını sağlamak. Ama nasıl? Yere Kör ile geçip empası düşünmemek gerekir. Yere geçiş sadece Kör As ve Rua ile mümkün. Bunlar kullanılır ise Rakip tutmayan Karo empasından sonra hemen Körlere girer ve kontratı batırır. Bu felaketten kurtulmanın doğru yolu şöyle olur;
Durumu değerlendirelim. Batı muhtemel dört parça Trefliden 2liyi çıktı. Bizim Pik Kör ve Trefliden ikişer elimiz garanti. Demek ki bize Karodan 3 el lazım.
♣ A ile aldıktan sonra ♦A ve ♦D oynanır ve ♦R a el verilir. Eğer ♦V iki turda düşmedi ise ona da bir el gidecektir. Sonuç olarak en fazla 2 Karo ve 2 Trefl rakiplere gider ama kontrat yapılır.

                     73
                     AR7
                     T98543
                     65

D54                         VT962
986                          DVT4
RV6                          7
D972                        VT8

                     AR8
                     532
                     AD2
                     AR43Your result so far:
Open Question

Question 17

  Your Hand
 A 6
 A R V 3
 Q 6 4 3
 A R 6
 
Q: 17 - 4lü Takım Maçı oynuyorsunuz (IMP).
Kontrat 6NT
Kuzey
RV
D5
AV72
D8753

Güney (Siz)
A6
ARV3
D643
AR6

Batının oynadığı ♠T elden ♠R ile alınır. Oyunu garanti altına almak için (Güvenli Oyun) renkleri hangi sıra ile oynarsınız?

 Your choice:
A: (IMP de Güvenli Oyun)

Deklaran 5 Trefl, 1 ya da 2 Karo, 4 Kör ve 2 Pik kazanmayı ümit ediyor. Ancak Trefl rakipte 4-1 dağılmış ise sorun olabilir. Buna tedbir olarak önce Trefl oynanır. As ve Rua çekince Doğunun uymadığı görülür. O zaman Karoyu Güvenli oynamak gerekecektir.
Önce Karo As sonra küçük Karo ile elin onörüne doğru oynanır.
3-2 dağılım ihtimali yüzde 68
4-1 dağılım ihtimali yüzde 28 (Karo Ruanın tek olma ihtimali yüzde 5.6)
5-0 dağılım ihtimali yüzde 4

Zamanın yüzde 73.6 ünde 3 Karo eli kazanılır. Karolar 3-2 veya ♦R tek ise Güney her zaman 3 Trefl 3 Karo 4 Kör ve 2 Pik kazanır.

Eğer rakiplerde Rxxx - x dağılımı var ise (yüzde 22.4)
Karolar Batı da tek Doğuda dört parça ise. Doğu hem Dam hem de Valeye iki el sağlatmamak için ilk tur Ruayı koymaz ise Trefl eli Batıya teslim edilir. 4 Trefl 2 Karo 4 Kör ve 2 Pik ile kontrat yapılır.
Karolar Doğuda tek Batıda dört parça ise Batı ♦D nı ♦R ile ezecektir. Ancak Trefl ve Karolarının 4-4 olduğu ortaya çıkmıştır. Deklaran Majör renklerini çekerek Batıyı Minör renklerde sıkıştıracaktır. Son 4 el aşağıdaki gibi olacaktır. Kör As karşısında Batı Çaresiz kalır.
                     Kuzey
                     -
                     -
                     V7
                     D8

Batı                          Doğu [önemsiz]
-                      
-                      
T9                        
V9                      

                     Güney (Siz)
                     -
                     A
                     64
                     6

Bu şekilde oynamak oyunu yüzde 100 güvenli hale getirecektir.

Your result so far:
Open Question

Question 18

  Your Hand
 V 10 8 3
 A R D 4
 R 6 3
 D 2
 
Q: 18 - İkili Turnuva Maçı oynuyorsunuz (MP).
Kontrat 2♥
Kuzey
5
763
AD9754
V84

Güney (Siz)
VT83
ARD4
R63
D2

Batının ♠T ile ilk eli alır ve ♥T oynar.

 Your choice:
A: (MP de Güvenli Oyun)
Güvenli Oyun, oyunu çıkarabilmek amacı ile riske girmemek ve fazla eller peşine düşüp oyunu batırmak yerine kontratı garantiye almaktır.
Öte yandan ikili turnuvanın farkına bakalım. 10 puan ile bile olsa rakipleri geçmek çok büyük MP kazandırır. MP skorlamasında ise fazla ellerin önemi yüksek olduğu için hemen her zaman riske girilir ve güvenli oyun nadiren görülür.
Ancak MP oyunlarında da güvenli oyun oynanması gereken durumlar vardır. Özellikle diğer masalarda pek oynanması mümkün olmayan bir kontrata gelmişseniz ve rakipte pek görülmeyecek bir açılış yaparak fazla el yapma şansı verecek bir oyun oynamış ise, durumu bir kez de salon ile kıyaslayarak değerlendirmek gerekir.
Bu Kontrat nasıl olmuş ise, diğer masalarda hiç oynanmayacak 2♥ kontratına kalmış. Hatasız savunma yapılması halinde, en iyi ihtimalle Karo oynansa 130, 2NT oynansa 120 alınabilecektir.
Biz ise 2 ♥ oynadığımızdan artı 2 yaparsak 170, artı 1 yaparsak 140, eşit çıkarsak 110 alacağız.
. Körler 3-3 ise 2 el fazla olabilir. Ama 4-2 ise oyun batar.
. Körler 4-2 ise ve ilk el güvenli oynayıp alta girer isek 1 el fazla garanti.
Öyle ise ikinci yolu tercih edip risk almadan salonda çok yüksek bir MP i hedeflemeliyiz.
Eğer güvenli oyun bize sadece kontratı yaptırıyor ve risk almak artı 1 çıkartıyor olsa idi. Risk almalı idiniz. Çünkü bu kontratta artı 110 ile eksi 50 arasında sıralama açısında fark yok. Bottom garanti. Ama bugün şans rüzgarı sizden yana!Your result so far:
Open Question

Question 19

  Your Hand
 R 9
 R 10 2
 R 9 6 4
 A R 6 2
 
Q: 19 - Kontrat 3NT
Kuzey
AT872
A
A532
843

Güney (Siz)
R9
RT2
R964
AR62

Batının ♥D ile atak eder. Yerden ♥A ile alacaksınız. 8 el garanti. 9 cu eli almak için nasıl oynayacaksınız?

 Your choice:
A: (Sanzatuda Güvenli Oyun)
Yerden ♠2, Doğunun küçük Pikine elden ♠9 oynayarak eli Batıya vermek güvenlidir. Batı Kör oynayamaz.
Elden ♠9 yerine ♠R oynanır ve hem Doğuda ♠DVxx var hem de minörler dengeli dağılmamış ise kontrat batar.


Your result so far:
Open Question

Question 20

  Your Hand
 X
 X
 X
 X
 
Q: 20 - Aşağıdaki Dağılımları gelme olasılığına göre sıraya dizin.

A) 4 - 3 - 3 - 3

B) 5 - 3 - 3 - 2

C) 4 - 4 - 3 - 2

D) 5 - 4 - 3 - 1

 Your choice:
A: Doğru sıralama C B D A.

Dağılım Olasılık Yüzde
4 - 4 - 3 - 2 / 21.55
5 - 3 - 3 - 2 / 15.52
5 - 4 - 3 - 1 / 12.93
5 - 4 - 2 - 2 / 10.58
4 - 3 - 3 - 3 / 10.54


Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!