Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 07 Defans Oyunu-5 by Halim Hanyaloglu

#img#

Tutum Sinyali

Büyük: Olumlu

Küçük: Olumsuz

Question 1

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 1 -
SouthWestNorthEast
1♠2♥3♠Pas
4♠H.Pas____________________ VT62
____________________ 53
____________________ RV4
____________________ AVT7

___________________________________ D8
___________________________________ 97
___________________________________ D97632
___________________________________ R82
Doğudasınız. Ortağınız ♥A ile başladı. Yerden küçük verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Kör ortağınızda en az beş parça olmalı. ♥A atağı, muhtemelen elinde ♥R nın da olduğuna işaret ediyor. Körün yerde ve sizde ikişer adet olduğu görülmekte. Üçüncü Köre çakmayı planlayarak devam et sinyali vermelisiniz. Büyük atın.


                     VT62
                     53
                     RV4
                     AVT7

53                                    D8
ARVT84                           97
5                                      D97632
9653                               R82

                     AR974
                     D62
                     AT8
                     D4Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 2 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♠Pas3♣Pas
3♠Pas4NTPas
51♦Pas6♠H.Pas____________________ ARD
____________________ 3
____________________ ADV42
____________________ RD62

7
ARV87
T97
V874


Batıdasınız. ♥A ile başladınız. Yerden 3 ortağınız 10 deklaran 4 lü verdi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız 10 lusu devam et mi sinyali mi yoksa başka bir anlamı mı var diye düşünmelisiniz. Yerde tek parça olduğu görüldü. Bir daha ki el Köre yerden çakabilir. Ancak ortağımız bunu, koz promosyonu için kullanmayı düşünüyor olabilir. Bu yüzden ♥R ile devam etmelisiniz.

                     ARD
                     3
                     ADV42
                     RD62

7                                     V95
ARV87                            T652
T97                                  865
V874                               T93

                     T86432
                     D94
                     R3
                     A5
Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 -
SouthWestNorthEast
--1♣Pas
1♠Pas2♠Pas
4♠H.Pas____________________ V932
____________________ DT9
____________________ RD
____________________ AD74

___________________________________ A7
___________________________________ 87653
___________________________________ V64
___________________________________ R95


Doğudasınız. Ortağınız ♥A ile başladı. Yerden 9 verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Elinizde ve yerde toplam sekiz adet Kör var. Ortağınızda Kör kısa olmalı. Eğer sek As ve Rua olsa idi önce R sonra A oynamalı idi. Öyle oynamadığına göre ya tek ya da ikili. İlk kozu As ile alabiliyorsunuz. El tutunca ortağa çaka verebileceksiniz. Bu yüzden devam et sinyali için büyük oynamalısınız.

                     V932
                     DT9
                     RD
                     AD74

T4                                    A7
A6                                  87653
T9853                               V64
862                                 R95

                     RD854
                     RV2
                     A7
                     VT3


Böylece Kör As, Pik As, Kör çakası ve Trefl Ruasını alarak kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♠Pas2♠Pas
4♠H.Pas____________________ RVT4
____________________ A73
____________________ RDV7
____________________ 53

___________________________________ 73
___________________________________ 82
___________________________________ AT93
___________________________________ A9862


Doğudasınız. Ortağınız ♥R ile başladı. Yerden 3 verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız ♥R başladığına göre ♥D da ondadır. Ancak ♥V nin durumu belirsiz. ♥V deklaranda ise ortağın Köre devam etmesi size bir el kaybettirir. Ortağın Köre devam etmemesini sağlayacak bir sinyal vermelisiniz. Küçük vermelisiniz.

                     RVT4
                     A73
                     RDV7
                     53

96                                    73
RDT6                               82
864                                  AT93
VT74                                A9862

                     AD852
                     V954
                     52
                     RD


Düşünmeden oynasaydınız kontratı yaptıracaktınız!

Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 -
SouthWestNorthEast
--1♣Pas
3NTH.Pas____________________ AV
____________________ R876
____________________ A72
____________________ VT63

___________________________________ DT62
___________________________________ DVT9
___________________________________ 63
___________________________________ 852


Doğudasınız. Ortağınız ♦D ile başladı. Yerden As verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız sanzatuya Dam atak ettiğine göre elinde en kötü olasılıkla Vx sekansı vardır. Eğer eli DVT ise sorun yok. Ama DV9 ise, deklaranda RTx var demektir. Bu durumda ortak Karoda ısrar ederse bir el havadan Deklarana hediye edilecektir. Bunu önlemek için beğenmedim sinyali vermelisiniz. Küçük oynayın.

                     AV
                     R876
                     A72
                     VT63

9743                                  DT62
43                                     DVT9
DV984                                63
AD                                    852

                     R85
                     A52
                     RT5
                     R974Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 -
SouthWestNorthEast
--1♥Pas
1NTPas3NTH.Pas____________________ A7
____________________ DVT65
____________________ DT8
____________________ ARD

___________________________________ 863
___________________________________ 842
___________________________________ AV92
___________________________________ V84


Doğudasınız. Ortağınız ♠D ile başladı. Yerden As verildi. Siz 3 lüyü verdiniz. Elden 4 lü verildi. Yerden ♥5 oynadı, siz 2 li verdiniz, deklaran elden Rua oynadı ve Batı As ile aldı. Eli alan Batı ♦R oynadı. Yerden 8 li verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınızın ilk atağına küçük vererek ona yardımınız olmadığını belli ettiniz. ♠R nın deklaranda olduğunu öğrendi. Deklaranın alacağı elleri sayınca, Pikten 2 Körden 4 ve Trefl den 3 eli olduğunu gördü ve son çare Karoya girdi. ♦R atağını çok beğendiniz ve "beğendim" sinyali vermek için ♦9 nu atmak aklınızdan geçiyor. Ama ya ortağınızda Karo sadece iki parça ise, o zaman ♦9 ile de el almaya ihtiyacınız var demektir. Bu yüzden ♦2 i atmalısınız.

                     A7
                     DVT65
                     DT8
                     ARD

DVT9                                  863
A93                                    842
R4                                   AV92
652                                    V84

                     R54
                     R7
                     7653
                     T973

Ortağınız "löve kaybına neden olmamak" için böyle oynadığınızı anlamasını umut edeceksiniz. Önemli olan "löve kaybına neden olabilecek bir kart ile sinyal vermemek" dir.

Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 -
SouthWestNorthEast
1♥KoNT2♥Pas
4♥H.Pas____________________ 82
____________________ DVT
____________________ RV643
____________________ T87

___________________________________ 96543
___________________________________ 72
___________________________________ 982
___________________________________ DV2


Doğudasınız. Ortağınız ♣A ile başladı. Yerden 7li verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Elinizde tek onörler Treflden. Eli alabilirseniz ortağınıza faydalı olabilecek bir kağıdı oynayabilirsiniz. ♣A ı oynadığına göre ♣R da onda olmalı. Size Trefl ile eli geçirebilmesini sağlayacak sinyali vermelisiniz. ♣D ı oynayın.

                     82
                     DVT
                     RV643
                     T87

AD7                                   96543
93                                     72
T75                                   982
AR654                               DV2

                     RVT
                     AR8654
                     AD
                     93

Trefl Valesi ile eli aldığınızda Pik dönersiniz ve 2 Trefl 2 Pik alarak kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 -


____________________ 874
____________________ V72
____________________ ADT2
____________________ RT5

___________________________________ 96
___________________________________ A9643
___________________________________ 64
___________________________________ ADV4


Doğudasınız. Ortağınız ♥R ile başladı. Yerden 2li verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız sizin renginizi çıktı. Otomatik olarak "Beğendim" sinyali vermeden, Sağduyulu bir değerlendirme yapmak lazım! Yerde ♣R var. Sizin As ve Dam ile Ruayı kıskaca almanız mümkün. Ama tek şart ortağınız Trefl oynaması. Bu yüzden, "Devam et" sinyali yerine ♥3 vermelisiniz.

                     874
                     V72
                     ADT2
                     RT5

D52                                   96
RD8                                    A9643
R875                                  64
963                                  ADV4

                     ARVT3
                     T5
                     V93
                     872

Ortak ikinci elde Trefl oynarsa, eli alırsınız, Kör ile ortağa geri verirsiniz ve bir kez daha Trefl kıskacı ile, 3 Trefl 2Kör alırsınız. ♠D nı da aldığınızda kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 -
SouthWestNorthEast
1♠Pas2♠Pas
4♠H.Pas____________________ D64
____________________ AT9
____________________ 632
____________________ T762

___________________________________ 73
___________________________________ V843
___________________________________ AT9
___________________________________ D843


Doğudasınız. Ortağınız ♣A ile başladı. Yerden 3lü verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız Ası çektiğine göre, elinizdeki Dam ile beğendim sinyali vermelisiniz. Ama dikkat. ♣8 i oynamanız bir ele mal olabilir. Yerde ♣T var. Muhtemelen kalan kağıtlar 3-2 dağılmıştır. Yani Ruanın yanı sıra ♣9 ve ♣V ilk ellerde düşecektir. Yerdeki Onluyu kıskaca alabilmek için ♣8 i saklamalısınız. ♣4 lüyü vermekle yetinmelisiniz.


                     D64
                     AT9
                     632
                     T762

985                                   73
D72                                   V843
8754                                  AT9
AR5                                  D843

                     ARVT2
                     R65
                     RDV
                     V9

Böylece rakibe Treflden el alma şansı vermemiş olursunuz ve elinden bir kayıp kağıt atma imkanı olmaz. 1 Kör, 1 Karo ve 2 Trefl ile kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 -
SouthWestNorthEast
3♥Pas4♥H.Pas____________________ AD9
____________________ R53
____________________ V64
____________________ RDVT

___________________________________ RV52
___________________________________ 76
___________________________________ DT92
___________________________________ A97


Doğudasınız. Ortağınız ♦A ile başladı. Yerden 4lü verildi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Ortağınız Ası çektiğine göre, elinizdeki Dam olduğundan ♦T ile apel vermek istiyor olabilirsiniz. Ama dikkat. Trefl Ası yıkılmadan, Pikden bir el almalısınız. Aksi taktirde deklaran elindeki kayıp Piki Trefle kaçar. Bu yüzden ♦2 verin ki ortak renk değiştirsin.

                     AD9
                     R53
                     V64
                     RDVT

T873                                  RV52
9                                     76
AR73                                  DT92
6432                                  A97

                     64
                     ADVT842
                     85
                     85

1 Pik, 2 Karo ve 1 Trefl ile kontratı batırırsınız.

Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!