Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 03 Kart Kombinasyonlarında Güvenli Oyun by Halim Hanyaloglu

#img#

Güvenli Oyun, en elverişsiz dağılımlar ile başa çıkabilecek önlemleri almak üzerine kurulur.
Yine Deklaran olarak Güneydesiniz. Konuşmalardan, oynanan kartlardan hiç bir çıkarım yok iken oynuyorsunuz.

Question 1

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 1 -

Yer
♠ D843

Deklaran (Siz)
♠ AR95

ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: 4-1 dağılıma karşı tedbirli olmak gerekir.
ilk önce As oynanır ve bir onörün (V veya T) düşmesi gözlenir.
Şayet V veya T Batıdan düşer ise, Doğuda kalan onöre empas yapmak üzere Dam ile yere geçip ele doğru küçük oynanır.
Şayet V veya T Doğudan düşer ise. R çekilir ve yere doğru empasa gidilir.

Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 2 -

Yer
♠ RD963

Deklaran (Siz)
♠ A752

ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: 4-0 dağılıma karşı tedbirli olmak gerekir.
Eğer VT84 Doğuda ise yapacak bir şey yok. Bir el kaybediyoruz. Ama bu kağıtlar Batıda ise renk kayıpsız oynanabilir. İlk önce As çekilir ve Doğu uymaz ise 2 ile devam edilir.

Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 -

Yer
♠ R964

Deklaran (Siz)
♠ AD875

ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: 4-0 dağılıma karşı tedbirli olmak gerekir.
Eğer VT32 Batıda ise yapacak bir şey yok. Bir el kaybediyoruz. Ama bu kağıtlar Doğuda ise renk kayıpsız oynanabilir. İlk önce yerin Ruasına doğru elden 5 li oynanır. Batının uymadığı görülünce yerden 9lu ile ele doğru oynanır. Doğunun onörleri sıkışır. Bu oyun ile Doğunun tüm onörlerini alabilmek için yere ek geçiş kağıdı gerekecektir.
Burada dikkatinizi çekecek olan, genelde çift onörlü elden büyük oynanması önerilmekte ise de, bu oyun şekli buradaki dağılıma uygun değildir.

Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 -

Yer
♠ R95

Deklaran (Siz)
♠ AV873

Kontratı garantiye almak için bu renkten 1 Elden fazla vermemeye ihtiyacınız var.
Güvenli oyun açısından ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Bu renkte tüm elleri kazanma zorunda kalsa idik, risk alıp önce Rua sonra yerden ele doğru Vale ile empas yapmayı planlayacaktık ve tabii ki Damın Doğuda olması ve kağıtların 3-2 dağılımına dua edecektik.
Şimdi bir el kaybetmeyi göze alabileceğimize göre emniyetli oynamalıyız. 4-1 dağılıma karşı tedbirli olmak gerekir.
Önce As, sonra yere doğru küçük oynanır.
Batı uyarsa 9 lu oynanır!
Batı uymazsa önce Rua sonra 9lu oynanır. Doğunun DT62 ne sadece bir el verilir.

Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 -

Yer
♠ V52

Deklaran (Siz)
♠ AR98

Bu renkten 4 el almaya ihtiyacımız var.
İlk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dışarıda 6 kağıt varken 4 eli almaya ihtiyacımız var ise, Tek ümidimiz Doğuda DTx olmasıdır.
Yerden Vale ile ele doğru empas düşüneceğiz. Dam düşerse büyütüp, yere geçip, şimdi de T a empası yapacağız.

Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 -

Yer
♠ V52

Deklaran (Siz)
♠ AR984

Bu renkten 5 el almaya ihtiyacınız var.
İlk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dışarıda 5 kağıt varken 5 eli de almaya ihtiyacımız var ise, Tek ümidimiz rakiplerden birinde Dx veya Batıda D tek olmasıdır.
As Rua çekerek başlamanız gerekir.

Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 -

Yer
♠ AV98

Deklaran (Siz)
♠ R6432

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Önce elden 2 li oynanır ve Batının oynayacağı her kağıt büyütülür.
Şayet Batı renge uymazsa, yerden As konur ve Vale çekilir. Doğu Damı koyarsa Rua ile ezilir.

Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 -

Yer
♠ RV3

Deklaran (Siz)
♠ A9742

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Bir el kaybına müsaade edebiliyorsanız, güvenli oyun Rua ile başlamaktır. Sonra ele geçilerek yerin Valesine doğru oynanır.
Önce Ruayı çekmek Doğuda tekli Dam ve Batıda T865 olduğu durumun üstesinden gelir.

Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 -

Yer
♠ R9

Deklaran (Siz)
♠ AT753

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dışarıdaki kağıtların dağılımı 3-3 ise sorun yok. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz! Ama dağılım 4-2 ise sorun var demektir. Özellikle DV86 Doğuda ise her zaman 2 el kaybedeceksiniz. Alacağınız tedbir bu kağıtların Batıda olması halinde işe yarayacak.
Bunun için elden 3 lü oynanır. Batı ne koyarsa bir üstü ile büyütülür. Dam veya Vale Rua ile, diğer markalar 9 lu ile büyütülür. Artık rakiplerdeki iki onörden sadece bir el alabilir.

Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 -

Yer
♠ AT652

Deklaran (Siz)
♠ R74

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dağılım 4-1 ise sorun var demektir. Özellikle DVxx Doğuda ise her zaman 2 el kaybedeceksiniz. Alacağınız tedbir bu kağıtların Batıda olması halinde işe yarayacak.
Ancak Damın tekli olma ihtimaline karşı Rua ile işe başlamak daha doğrudur. Ruadan sonra T ile empasa gidilir.

Your result so far:
Open Question

Question 11

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 11 -

Yer
♠ T43

Deklaran (Siz)
♠ AR852

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dağılım 4-1 ise sorun var demektir. Özellikle DVxx Doğuda ise her zaman 2 el kaybedeceksiniz. Alacağınız tedbir bu kağıtların Batıda olması halinde işe yarayacak.
İşe As ile başlamak ve dışarıdaki onörlerden biri düşse bile, yerin T lusuna doğru küçük oynamak güvenlidir.

Your result so far:
Open Question

Question 12

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 12 -

Yer
♠ D743

Deklaran (Siz)
♠ AT9652

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Güvenli oyun elden küçük oynamak ve Batının oynayacağı her kartı büyütmektir. Şayet Batı ilk dönüşe uymazsa. Dam konur. Doğunun Ruası ile alması gerekir. Daha sonra Doğunun Valesine empas yapılacaktır.

Your result so far:
Open Question

Question 13

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 13 -

Yer
♠ ADT82

Deklaran (Siz)
♠ 9653

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Sadece 1 el kaybını göze alabiliyorsanız, rakipteki tekli Rua veya ikili RV e el kaptırmamayı planlamalısınız. RVx Doğuda ise yapacak bir şey yok. İki kaybınız olacak.
Bu nedenle önce As sonra başka bir renkten el geçip, yerdeki Dama doğru oynamak gerekir.

Your result so far:
Open Question

Question 14

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 14 -

Yer
♠ A983

Deklaran (Siz)
♠ DT72

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var. Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Sadece 1 el kaybını göze alabiliyorsanız, en güvenli oyun şekli, dışarıdaki onörlerin iki rakipte dağınık olduğu varsayımına göre oynamaktır.
İlk turda Dam oynanır. Batıdan Rua düşmezse yerden küçük konur. Sonraki turda T yere doğru oynanır. Bu oyun şekli sadece Doğuda RVx varsa kaybeder.

Your result so far:
Open Question

Question 15

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 15 -

Yer
♠ T3

Deklaran (Siz)
♠ AD76542

Tüm elleri almanız gerekiyor ise aşikar olarak Dam ile empas yapmanız ve dağılımın 2-2 olmasını temenni edeceksiniz.

(i) Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var ise
(ii) Bu renkten iki el kaybına tahammülünüz var ise,
Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: (i) Sadece 1 el kaybını göze alabiliyorsanız, Rua nın Batıda tekli olması ihtimaline karşı As oynanmalıdır.
(ii) 2 el kaybetmeye tahammülünüz var ise, Batıda RV98 olması durumu ile başa çıkabilmek için yerin T ne doğru elden 2 li oynanır.

Your result so far:
Open Question

Question 16

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 16 -

Yer
♠ AD6542

Deklaran (Siz)
♠ V3

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var ise,
Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: 4-1 ve 5-0 dağılımlarda RT9x(x) rakiplerden hangisinde olursa olsun, 2 el kaybı kesindir.
Alınabilecek yegane tedbir, tekli Rua ya karşı As çekmektir.

Your result so far:
Open Question

Question 17

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 17 -

Yer
♠ AD843

Deklaran (Siz)
♠ V92

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var ise,
Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: 4-1 dağılımına karşı alabileceğiniz tedbir KT76 nın Batıda olması halidir. Elden küçük oynayıp yerden Dam konur. Sonra Vale oynanıp empaslara devam edilir.
Dam empası başarılı olmaz ve Doğunun tek Rua sına el kaptırılır ise, empaslara devam edilerek Onlu Batıda yakalanmaya çalışılır.

Your result so far:
Open Question

Question 18

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 18 -

Yer
♠ AD854

Deklaran (Siz)
♠ V732

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var ise,
Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dağılımın 4-0 olması ve tüm kağıtların RT96 nın Batıda bulunması ihtimaline karşı elden Vale oynanmalı.
Şayet 2 li oynanır ve Dam empası yapılır ise Batıya 2 el kaptırılır.

Your result so far:
Open Question

Question 19

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 19 -

Yer
♠ AVT762

Deklaran (Siz)
♠ 94

Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var ise,
Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Batıda tekli Rua veya Dama karşı korunmak için elden 9lu değil 4lü oynanır.
Eğer ilk el elden 9lu oynanırsa Doğudaki R(veya D)8xx e iki el kaybedilir.

Your result so far:
Open Question

Question 20

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 20 -

Yer
♠ V6

Deklaran (Siz)
♠ AD32

Çok sık karşılaşılabilecek bir dağılım. Bu renkten sadece bir el kaybına tahammülünüz var ise,
Güvenli oyun için ilk hangi kartı oynarsınız?

 Your choice:
A: Dışarıda yedi kart var iken sadece bir el kaybetmemizi sağlayacak tek dağılım Batıda Ruanın ikili olmasıdır. (Rx)
Bu durumu yakalayabilmek için yerin Valesine doğru elden küçük oynanır.

Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!