Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 04 Defans Oyunu-2 by Halim Hanyaloglu

#img#

02. Defans
- Lightner Kontru
- İlk Ataktan Sonraki Oyun

Question 1

  Your Hand
 D V 10 5 3
 V 9 4 3
 3
 10 8 4
 
Q: 1 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?

SouthWestNorthEast
--1♥Pas
2♦Pas3♣Pas
3♦Pas4♦Pas
4NTPas5♥Pas
6♦PasPasDbl
H.Pas
 Your choice:
A: Lightner Kontru

Şlem kontratları kolay batırılabilen kontratlar değildir. Konturlu yaptırma riski iyi hesap edilmelidir. Atakçı, şlemi batırabileceğine inanıyorsa kontr atar ve eline göre kontratı batırıcı atağını yapar. Eğer ortağı kontr demişse bu Lightner Konturu dur. Ortak renk şlemine kontr atmışsa;
- Koz atak etmemelisiniz
- Varsa bilinen kendi ya da ortağınızın rengini atak etmemelisiniz. Ortak zaten kendi rengini geleceğinizi bildiği için atak gösterici kontr atmazdı.
- Konuşulmayan bir rengi atak etmemelisiniz.
- Normal koşullarda atak etmeyeceğiniz bir renk atak etmelisiniz!

Bu elde ortak önünden geçen, 1♥, 3♣, 4♦ ve 5♥ e kontr atmadığı halde 6♦ a kontr attı. Konuşulmayan renk Pik isteseydi pas geçerdi. Kör atağı isteseydi Key Card sorulurken Kör cevabına kontr atardı. Ayrıca deklaran kör tutuşu yapmadı. Yani ortağın ilk Köre çakması mümkün değil. Koz rengini beklemesi de mümkün görünmüyor. Geriye yerin ikinci rengi kalıyor. Trefl. ♣4 atağı yapmalısınız.


                     R7
                     ADT82
                     AV
                     RV52
DVT53                      9842
V943                        75
3                            8652
T84                         AD6

                     A6
                     R6
                     RDT974
                     973

Trefl dışındaki tüm ataklar Şlemi yaptırıyordu!


Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 D V 5 3
 9 3
 10 7 5 3
 D V 4
 
Q: 2 - Batı olarak hangi kartı atak edersiniz?

SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♥Pas4♣*Pas
4♠Pas4NTPas
5♠Pas6♥Dbl
H.Pas


* Splinter

 Your choice:
A: Lightner Kontru

Elinizde atak için uygun iki renkten sıralı kağıtlar var. Ama hemen karar vermeden deklarasyonu da dikkate alalım. Ortak Lightner Kontr atmış gibi. Biz de 6 OP var. Rakipler şlem oynarken ortakta kendi başına iki el alabilecek onörler beklemek hayal olacak. Kuzey hem dört parça koz desteği hem de Treflde kısalık göstermek için Splinter yaptı ve ortak buna kontr demedi. Demek ki ortak bu rengi beklemiyor. Bu durumda Kuzeyde 4 Kör ve 1 ya da 0 trefli var. Karoda açılış da yaptığına göre karosu uzun olmalı. Kuzeyde altı Güneyde üç parça ise, ortak ilk karo dönüşüne çakacak demektir. En doğru çıkış Karo gözüküyor.                     R7
                     AVT2
                     ARV864
                     6

DV53                         T942
93                           754
T753                         -
DV4                         A98752

                     A86
                     RD86
                     D92
                     RT3
Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 - İlk Ataktan Sonraki Oyun

SouthWestNorthEast
--1♠Pas
2♦Pas3♦Pas
3NTH.Pas


____________________ ARV42
____________________ 8
____________________ AT43
____________________ 873

T8_________________________
AV842_________________________
932_________________________
V42_______________________

Batıdasınız ♥4 atak ettiniz. Yer açıldı, yerden oynanan 8 liyi ortak R ile kazandı deklaran 5 liyi verdi. İkinci elde ortak ♥7 li döndü deklaran ♥T verdi. Vale ile aldınız. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Şimdiye kadar ki oyundan hangi çıkarımları yaptınız? Birlikte bakalım.
. Deklaranda en fazla dört, ortağınızda en az üç Kör var.
. Görülmeyen küçük kartlar sadece 3 ve 6.
. Ortak ile eli Rua ile aldığına göre elinde Dam olamaz.
. Ortağın kartları, R763, R76 veya R73 olabilir. Rua ile aldıktan sonra, 763 kalsa idi 7 li değil 3 lüyü dönmesi gerekirdi. O halde ortak dört parça ile başlamış olamaz. Bu durumda oynayanın elinde D6 veya D3 var.
Öyle ise kör mutlaka ortak tarafından oynanmalı. Ona el geçirmenin yolunu bulmalıyız. Kesinlikle ♥A ı çekmemelisiniz. Eli ortağa aktarmak için en uygun renk Trefl gözüküyor.

                     ARV42
                     8
                     AT43
                     873

T8                           9763
AV842                      R73
932                          V7
V42                         A965

                     D5
                     DT65
                     RD65
                     RDT


Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 - İlk Ataktan Sonraki Oyun


SouthWestNorthEast
--1♣Pas
1♠Pas2NTPas
4♠H.Pas


Doğudasınız. Ortağınız Kör renginin 5 lisini açıldı. Yerin Ruasını As ile aldınız elden 6 lı geldi. Nasıl devam edersiniz?

____________________ AR6
____________________ RDV7
____________________ RT
____________________ DV63

______________________________ 5
______________________________ AT43
______________________________ AD52
______________________________ 9852


 Your choice:
A: Durumu değerlendirelim. Deklaranın (Güney) eli dengesiz. Görünen onörlere bakınca Ortakta en fazla 4-6 OP olabilir. Ortağa eli geçirip Karodan sizin As Dam ile Ruayı çatala almayı amaçlamalısınız. Tabii bir de Güneyde en az iki parça Karo çıkmasına. En doğrusu Trefl oynamak. Peki büyük mü küçük mü? Aşağıdaki kuralı ortaklık dikkate alıyor ise kararınız kolay olmalı. Büyükçe bir Trefl en uygunu!
Yeni bir renge girer iken, küçük bir kart atak eden oyuncu, ortağından o renge devam etmesini bekler. Büyükçe bir kart atak eden oyuncu ise ortağından o renge devam etmesini beklemez!
Aynı durum oyuna başlayan atakçı içinde geçerlidir. Atakçı el tuttuğunda ilk rengini oynayamayacak durumda ise, yeni bir rengi oynarken;
Eğer ortağı el tuttuğunda kendisinin ilk atak rengini dönmesini istiyorsa, yeni renkte küçük bir kart değil, büyükçe bir kart atak etmelidir.


                     AR6
                     RDV7
                     RT
                     DV63

94                            5
9852                        AT43
98763                       AD52
A7                           9852

                     DVT8732
                     6
                     V4
                     RT4Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 - İlk Ataktan Sonraki Oyun

SouthWestNorthEast
1♥Pas2♥H.Pas


____________________ V742
____________________ DV4
____________________ AT3
____________________ 864

R86_________________________
962_________________________
V87_________________________
ART3_______________________

Batıdasınız ♣A atak ettiniz. Yerden 4, Ortaktan 2, Deklaran 7 verdi. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Ortağınız 2 liyi vererek, Dam olmadığını gösterdi. Yerin dengeli görünümü, deklaranın elden kayıplarını boşaltabileceği bir rengi olmadığına işaret ediyor. Öyleyse pasif defans yaparak, deklaranın kayıplarını size teslim etmesini beklemelisiniz. Bunun için firesiz atak koz (Kör) olmalıdır.


                     V742
                     DV4
                     AT3
                     864

R86                          AT96
962                          73
V87                          D652
ART3                       V52

                     D3
                     ART85
                     R94
                     D97

Koz dışında diğer renklere kaymanız ya da Trefle devam size bir löve kaybettirecekti. Deklaran 5 Kör ve 2 Karo dışında el alamaz.


Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 -
SouthWestNorthEast
5♦H.Pas


____________________ AD83
____________________ 954
____________________ T8
____________________ RV62

942_________________________
R86_________________________
D4__________________________
AD743______________________

Batıdasınız. ♥6 atak ettiniz. Yerin 4 lüsünü Ortak As ile kazandı deklarandan 2 li geldi. Ortak ♥V oynadı deklaran ♥D koyunca ♥R ile kazandınız. Nasıl devam edersiniz?


 Your choice:
A: Baştan iki löve aldınız. Kontratı batıracak löve hangisi? Yapmanız gereken ortağın Kör oynayışından dağılımı anlamanız.
Eğer ortağın beş adet Körü olsa idi, sizin üçüncü büyük oynadığınızı bildiğinden, deklaranda Damın ikili olduğunu da bilir ve ♥D makasa almak için ♥V değil, elinde kalan üçüncü en büyüğünü dönerdi. Bunu yapmadığına göre Deklaranda en az bir Kör daha var. Köre devam etmelisiniz.

                     AD83
                     954
                     T8
                     RV62

942                           VT765
R86                          AVT3
D4                            -
AD743                      T985

                     R
                     D72
                     ARV976532
                     -

Onlu ile alan ortak son Körü de oynadığında ♦D niz terfi eder ve kontratı 2 batırırsınız!

Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♥Pas1NTPas
4♥H.Pas____________________ R86
____________________ AT3
____________________ T8
____________________ ADV

____________________________ AVT
____________________________ 54
____________________________ D963
____________________________ R943


Doğudasınız. Ortağınız ♠5 li atak etti, yerden 6 lı kondu, sizin 10 lunuzu deklaran Dam ile kazandı ve üç tur koz çekip kozları bitirdi. Trefli oynayarak, ortağın 5lisine empas yaptı ve Rua ile kazandınız. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Ortağınız üçüncü en büyük kartını atak ettiğine göre, elinde iki veya üç Pik kalmalı. Bu durumda deklaranda en az iki Pik var demektir. Eli ortağa geçirip Pik gelmesini beklemek lazım gözüküyor. Geçiş için tek renk Karo. Ama hangisi?
Sizde Karo onörü olmasına rağmen ortağın Karo dönmesini arzulamadığınızdan, atağınız küçük değil büyükçe bir Karo olmalıdır. ♦9 nu, Deklaranın Onlusunu ♦A ile kazanacak ortak durumu doğru muhakeme edip ♠2 oynayarak yerin ♠R nı çatalınıza alacaktır.
Ortağın Pik yerine Karo oynaması halinde kontratı batıramayacaktınız.                     R86
                     AT3
                     T8
                     ADV

9752                         AVT
762                          54
A5                            D963
8752                        R943

                     D43
                     RDV98
                     RVT
                     T6Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 -
SouthWestNorthEast
1♣Pas1♦Pas
1NTPas3NTH.Pas


____________________ A4
____________________ 976
____________________ ADV42
____________________ DV2

_____________________________ R732
_____________________________ DT83
_____________________________ R7
_____________________________ 973Doğudasınız. Ortak ♠5 liyi atak etti. Yerden 4 lü oynanınca Rua ile aldınız. Deklaran ♠8 verdi. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Pikden 5 liden küçük tüm kağıtlar gözüküyor. Demek ki ortakta Pik sadece dört parça imiş. As da yerde olduğuna göre Pikten en fazla üç el almak mümkün. ♦R dan ötürü bir el daha var. Ama yetmiyor!
Deklarasyonu, yeri ve elinizi dikkate aldığınızda, ortakta bulunabilecek maksimum OP 4 veya 5 dir. ♠D ve ♠V ortakta ise zaten işe yarayacak onör kalmadı demektir!
Batırmak için tek ihtimal ♥R ını ortakta yakalamak. Pikten 1, Körden 3 ve Karodan 1 el alabilirseniz kontrat batar.
Burada çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Deklaranın ♥V ve yerin ♥9 nu kuşatabilmek için, elinizden ♥T oynamalısınız.

                     A4
                     976
                     ADV42
                     DV2

V965                          R732
R52                           DT83
853                            R7
854                           973

                     DT8
                     AV4
                     T96
                     ART6Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 -
SouthWestNorthEast
1NTPas3NTH.Pas


____________________ 853
____________________ 84
____________________ ADT
____________________ RV975

____________________________ DVT9
____________________________ AD73
____________________________ V6
____________________________ 832


Doğudasınız. Ortak ♥5 liyi atak etti yerin 4 lüsünü As ile aldınız ve deklaran 9 luyu verdi. Nasıl devam edersiniz? Your choice:
A: Ortak NT kontratına karşı dördüncü büyüğü geldiğine göre, 11 kuralına göre deklaranın elinde 5 liden büyük tek Kör kaldı. Normal koşullarda dönüş kartınız rengin kalan üçüncüsü yani ♥3 lü olmalı idi. Ancak bu durumda ortağınız elinizi anlayamayacaktı. Eliniz ♥A3 de olabilir ♥AD73 de olabilir. ♥3 nüzü ♥R ile kazanınca, deklaranda ♥D7 çatalına doğru elindeki ♥T63 den oynamaya çekinebilirdi.
O halde ortağın tereddüt etmesini engellemek adına, genel kuralın aksine, ♥3 ile değil ♥D ile devam etmelisiniz.

                     853
                     84
                     ADT
                     RV975

762                          DVT9
RT652                     AD73
843                          V6
T6                           832

                     AR4
                     V9
                     R9752
                     AD4

Unutmayın, deklaranda 5 liden büyük tek kağıt kaldığını, siz biliyorsunuz. Ortağınız değil!Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 -
SouthWestNorthEast
--1♣Pas
1NTPas2NTPas
3NTH.Pas


____________________ AR4
____________________ RV3
____________________ T3
____________________ ADV96
_____________________________ 872
_____________________________ AD86
_____________________________ 874
_____________________________ R52


Doğudasınız. Ortak ♠V atak etti. Yer 4 lü siz 2 li deklaran Dam ile eli aldı. İkinci el ♣T oynayıp yerden küçük koyunca ♣R ile eli kazandınız. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Ortağın atak rengi Pikten kontratın batmayacağı belli oldu. Yerin zayıf rengi olan Karoyu oynamalısınız. Bunun içinde elinizde onör olmadığını ve Karo dönüşü istemediğinizi bildirmek için ♦8 liyi oynamalısınız.

                     AR4
                     RV3
                     T3
                     ADV96
VT96                         872
972                           AD86
RV95                         874
73                            R52

                     D53
                     T54
                     AD62
                     T84

Eğer deklaran eli bağışlarsa (bağışlamazsa ikinci Karo dönüşünde) eli alan Batı , yerin Ruasını çatala almak ve size Kör istemiyorum mesajı göndermek için ♥9 lusunu oynamalıdır. Böylece deklaran dokuz ele ulaşmadan, siz 2 Kör, 2 Karo ve 1 Trefl alarak kontratı batırabileceksiniz.

Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!