Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 05 Defans Oyunu-3 by Halim Hanyaloglu

#img#

03 Defans

Üçüncü Elin Oyunu

Question 1

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 1 -
SouthWestNorthEast
--1♥Pas
1NTPas3NTH.Pas


____________________ R43
____________________ ARDV9
____________________ R7
____________________ AT3

_______________________________ AV92
_______________________________ T43
_______________________________ AT5
_______________________________ 862


Doğudasınız. Ortağınız ♠7 atak etti. Yerden ♠3 verildi. Hangi kartı oynamalısınız?

 Your choice:
A: 11 Kuralına göre (11-7=4) dışarıda 7 liden büyük dört kağıt var. Bunların üçü sizde biri yerde olduğuna göre deklaranın elinde 7 liden büyük kağıt yok!

                     R43
                     ARDV9
                     R7
                     AT3

DT87                          AV92
762                            T43
V3                              AT5
9754                         862

                     65
                     85
                     D98642
                     RDV

Eğer 2 liden büyük kağıt ile eli alsa idiniz, ortağa eli geçiremeyeceğiniz için kontratı batıramayacaktınız!


Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 2 -
SouthWestNorthEast
1NTPas3NTH.Pas____________________ 965
____________________ D2
____________________ RDT83
____________________ RV4

R84
V965
A7
8652Batıdasınız. 3NT kontratına ♥5 atak ettiniz. Yerin 2 lisini As ile ortak aldı. Deklaran 10 lu verdi. İkinci elde ortak ♥8 liyi döndü deklaran ♥R ile kazandı. Hangi kağıdı atarsınız?

 Your choice:
A: Deblokaj

♥V i rengin bloke olmaması için atmalısınız (♥9 da olur. Ama Vale amacınızı ortağa daha net bir şekilde aktarır). Deklaran mutlaka Karodan size müracaat edecektir. As ile alınca 9 ve 6 lı sırası ile Körleri çeker eli ortağa aktarır ve kontratı batırırsınız. Eğer ilk el ♥6 nı atarsanız, renk sizde bloke olur.


                     965
                     D2
                     RDT83
                     RV4

R84                             VT3
V965                           A8743
A7                               65
8652                            973

                     AD73
                     RT
                     V942
                     ADTYour result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 -
SouthWestNorthEast
1NTPas2♣Pas
2♥Pas4♥H.Pas


____________________ AD63
____________________ DV82
____________________ 85
____________________ DVT

_________________________________ 972
_________________________________ 43
_________________________________ T973
_________________________________ A953


Doğudasınız. Ortak ♣8 atak etti, Yerden onlu verildi. Hangi kartı oynamalısınız?

 Your choice:
A: Boşlamak

Ortağın kartı olan ♣8 e dikkat etmek lazım. Deklaranın 1NT açışını da dikkate aldığımızda, muhtemelen ortak iki parçadan büyük oynadı. Bu durumda deklaranda dört parça Trefl olmalı. Öyle ise ilk eli almayıp boşlamalı ve beğendim sinyali için ♣9 oynamalısınız.

                     AD63
                     DV82
                     85
                     DVT

T86                           972
R76                           43
AV642                       T973
82                             A953

                     RV5
                     AT95
                     RD
                     R764

Deklaran ♣T ile kazanır ve en iyi oyunu koza girmektir. Muhtemelen yerden Dam ile empas yapar (yapmasa da sonuç değişmez), Rua ile kazanan ortak ♣2 atar. As ile alıp Trefl çaktırır ve karo As da el alacağından kontratı batırırsınız. İlk eli boşlamasaydınız, ortak ile iletişim kopacağından ve elinizde başka alıcı kağıt olmadığından kontrat batmayacaktı.

Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♠2♥4♠H.Pas
____________________ ADV5
____________________ D6
____________________ ARVT3
____________________ 73

________________________________ 763
________________________________ 9
________________________________ 9762
________________________________ D9642

Doğudasınız. ♥A ı atak etti. Herkes uydu ve ♥R nı oynadı. Hangi kağıdı oynarsınız?


 Your choice:
A: Büyütmek Ya da Ortağın Kartına Çakmak

Deklaran ikinci Köre uysa bile ikiden fazla Körden alma olanağınız yoktur. Yerdeki Karolara, elindeki kayıpları atabileceği de gözüküyor. O halde kontratı batırabilmek için alabileceklerinizi hemen almalısınız. Defansta kuvvetli el Batıdadır. Bu el onda kalır ise, muhtemelen fire verecek bir kağıt gelmek zorunda kalacaktır. Bunu önlemek için, ortağın ♥R na çakıp, yerin zayıf rengi olan Trefli gelirsiniz.

                     ADV5
                     D6
                     ARVT3
                     73

9                                  763
ARVT5                         9
854                              9762
AV8                             D9642

                     RT842
                     8743
                     D
                     RT5

1 Koz, 1 Kör ve 2 Trefl alarak kontratı batırırsınız. Deklaranda ♣R ve ♣V elinde olsa bile yanlış tercih yapması ihtimal dahilinde olacaktı. Eğer siz çakmasaydınız kontrat kesin çıkıyordu. Hatta ortak ♣A i hemen çekmezse bir fazla çıkma olasılığı bile vardır.

Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 - Üçüncü el olarak Doğudasınız. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi ortağınız sanzatu kontratına ♥3 atak etti. Dekleran yerden 5 li oynadı. Aşağıdaki ellerden hangilerinde elinizden Kör Rua oynarsınız?

A) RV4
B) RD8
C) RT8
D) RVT8
E) RDV6
F) RDV

___________♥ 975

♥ 3____________________Üçüncü el (Siz) Your choice:
A: Doğru cevap A), C) ve D) şıklarında Rua oynamak olmalı idi.

A) RV4 - Rua. Yerde onör yoksa üçüncü el büyük oynar.
B) RD6 - Dam. Bitişik onörlerin en küçüğü oynanır.
C) RT8 - Rua. Yerde onör yoksa üçüncü el büyük oynar.
D) RVT8 - Rua Yerde onör yoksa üçüncü el büyük oynar.
E) RDV6 - Vale. Bitişik onörlerin en küçüğü oynanır.
F) RDV - Vale. Bitişik onörlerin en küçüğü oynanır.

Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 - Üçüncü el olarak Doğudasınız. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi ortağınız koz Pik kontratına ♥3 atak etti. Deklaran yerden 4 lü oynadı. Aşağıdaki ellerden hangilerinde elinizden kör As oynarsınız?

A) AV9
B) A2
C) ADV
D) AT97
E) A76
F) ADT5

___________♥ R84

♥ 3 __________________Üçüncü el (Siz) Your choice:
A: Doğru cevap B) ve E) şıklarında As oynamak olmalı idi.

A) AV9 - Vale. Yerdeki onörden daha büyük onör ve 9 lu var. Yerdeki onörü makasa almak için geçemeyenlerin en büyüğü oynanır.
B) A2 - As. Yerdeki onörü makasa almaya yarayacak bir kartımız olmadığından As oynanır.
C) ADV - Vale. Yerdeki onörü makasa almak için aynı görevi gören kartların en küçüğü oynanır.
D) AT97 - 7 li. 8 li yerde olduğundan, T97 dizilişi bitişik kart görevi görür.
E) A76 - As. Yerdeki onörü makasa almaya yarayacak bir kartımız olmadığından As oynanır.
F) ADT5 - Dam. Yerdeki onörü makasa almak için.

Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 - Batıdasınız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi renk kontratına ♥5 liyi atak ettiniz. Yerden ♥2 verildi. Ortak ♥T verdi. Deklaran (Güney) ♥R ile eli aldı. Görünmeyen büyük kağıtların hangileri deklarandadır?
♥A
♥D
♥9

____________♥ 742

♥ V853__________________♥ T

____________♥ R

 Your choice:
A: Doğru cevap Hepsi deklarandadır.

♥A ortakta olsaydı oynardı.

♥D ortakta olsaydı oynardı.

♥9 Üçüncü el bitişik kartların küçüğünü oynayacağından, ortakta olamaz.


Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 - Batıdasınız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sanzatu kontratına ♥5 liyi atak ettiniz. Yerden ♥2 verildi. Ortak ♥T verdi. Deklaran (Güney) ♥R ile eli aldı. Görünmeyen büyük kağıtların hangileri deklarandadır?
♥A
♥V
♥9

____________♥ 742

♥ D8653__________________♥ T

____________♥ R

 Your choice:
A: Doğru cevap ♥A ve ♥9 deklarandadır.

♥A ortakta olsaydı oynardı.

♥V Ortaktadır. Vale deklaranda olsa Rua Valeden Vale ile alırdı.

♥9 Üçüncü el bitişik kartların küçüğünü oynayacağından, ortakta olamaz.


Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 - Batıdasınız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sanzatu kontratına ♥5 liyi atak ettiniz. Yerden ♥2 verildi. Ortak ♥V verdi. Deklaran (Güney) ♥R ile eli aldı. Görünmeyen büyük kağıtların hangilerinin deklaranda olduğuna emin olursunuz?
♥D
♥T

____________♥ 742

♥ A8653__________________♥ V

____________♥ R

 Your choice:
A: Doğru cevap, sadece ♥T nun deklaranda olduğundan emin olabiliriz.

Deklaran sizi yanıltmak için Rua Dam dan, Rua oynamış olabilir (de olmayabilir de. Emin olamazsınız).

Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 - Batıdasınız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sanzatu kontratına ♥4 lüyü atak ettiniz. Yerden ♥2 verildi. Ortak ♥9 verdi. Deklaran (Güney) ♥D ile eli aldı. Görünmeyen büyük kağıtların hangilerinin deklaranda olduğuna emin olursunuz?
♥A
♥V
♥8

____________♥ 752

♥ RT64__________________♥ 9

____________♥ D

 Your choice:
A: Doğru cevap, hepsi deklarandadır.

♥A - ortakta olsaydı oynardı.

♥V - ortakta olsaydı oynardı.

♥8 - Üçüncü el bitişik kartların küçüğünü oynayacağından, ortakta olamaz.


Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!