Menu Vu-Bridge | Play like a Champion!

 09 Defans Oyunu-7 by Halim Hanyaloglu

#img#

Defos (Standart)Question 1

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 1 -
SouthWestNorthEast
--2♣Pas
2♦Pas2♥Pas
3♦Pas3♠Pas
3NTH.Pas


____________________ AR75
____________________ ARD94
____________________ A7
____________________ RD

DVT8
6
RV842
954


Batıdasınız. ♠D atak ettiniz. Yerden 5, Doğu 6 deklaran 3 verdi. ♠V ile devam ettiniz. Yerden As, Doğu 2 deklaran 4 verdi. Yerden ♣R oynandı. Doğu As ile aldı, siz 4 verdiniz ve ♦T oynadı. Deklaranın Damına, siz Ruayı koydunuz yerden As ile kazanıldı. Deklaran yerden üç büyük Körünü çekti. Elinden iki küçük Karo ve bir küçük Trefl defos etti. Siz ikinci ve üçüncü tur Köre hangi kartları defos edeceksiniz?

 Your choice:
A: Deklaranda hazır 7 löve görülüyor.(2 Pik 3 Kör 1Karo 1 Trefl) Güneyin Karo deklaresi olduğuna göre kalan Karolar onda olmalı. Deklaranın planı, ♣D ve ♠R yı alıp Pik ile eli size verip Karodan yatırmak olmalı! (Böylece 2 Pik, 3 Kör, 2 Karo ve 2 Trefl ile kontratı yapar)
Bunu önleyebilmek için elinizde Trefl bulundurmalısınız. Bu yüzden defos etmeniz gereken kağıtlar küçük iki Karodur.


                     AR75
                     ARD94
                     A7
                     RD

DVT8                          62
6                                T8753
RV842                         T
954                            A63

                     943
                     -
                     D9653
                     VT872Your result so far:
Open Question

Question 2

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 2 -
SouthWestNorthEast
1♠Dbl2♠3♥
4♠DblH.Pas


____________________ R654
____________________ 62
____________________ V9762
____________________ 42

_________________________________ 3
_________________________________ DVT87
_________________________________ T53
_________________________________ D876


Doğudasınız. Ortağınız ♠V atak etti. Yerden küçük verildi, siz tek kozunuzu verdiniz, deklaran As ile kazandı ve yerin Ruasına doğru tekrar Pik oynadı. Hangi kartınızı defos etmelisiniz?

 Your choice:
A: Elinizde defos edebileceğiniz üç renk var. Ortağınıza en fazla bilgi veren kağıdı defos etmelisiniz. Trefl veya Karoyu ortağın oynamasının iyi olup olmadığını bilmek zor! Ama ortağınıza çok net bilgi verecek bir kağıt elinizde. Defos etmeniz gereken kağıt ♥D.

                     R654
                     62
                     V9762
                     42

VT                              3
A95                            DVT87
AR84                           T53
RV93                          D876

                     AD9872
                     R43
                     D
                     AT7

Defos edeceğiniz ♥ Dam, Ruanın elinizde olmadığını ve altındaki onörlerin sıralı olduğunu gösterir. Bunu öğrenen ortağınız Karo ile el tutunca Kör dönmez. Kendisine doğru Kör dönmeniz için Trefl ile size el aktarması gerektiğini anlar ve ♣V oynar. Artık deklaran 2 Kör, 1 Karo ve 1 Trefl vermekten kurtulamaz.

Your result so far:
Open Question

Question 3

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 3 -
SouthWestNorthEast
-1♦PasPas
5♣H.Pas


____________________ 954
____________________ V764
____________________ T53
____________________ V76

_________________________________ 8732
_________________________________ DT932
_________________________________ 8762
_________________________________ -


Doğudasınız. Ortağınız ♥A atak etti. Sonra ♣3 ile devam etti. Deklaran ♣7 ile kazandı. Üçüncü el ♥6 a elinden çaktı. Sonra yere ♣V ile geçip, yerden oynadığı ♥7 e bir kez daha elinden çaktı. İki tur daha büyük koz çekti. Batı ilk üç tur koza uydu. Dördüncü turda ♦4 boşladı. Deklaranın oynadığı dört tur koza hangi kartlarınızı defos etmelisiniz?

 Your choice:
A: Burada dikkat edilecek olan hangi rengi defos edeceğinizin önemli olmadığı, ama buna karşın karar vereceğiniz rengin tamamını defos etmeniz gerektiğidir. Böylece ortağınız dağılımı anlayacaktır.

                     954
                     V764
                     T53
                     V76

RT6                            8732
AR5                            DT932
RV94                           8762
953                             -

                     ADV
                     8
                     AD
                     ARDT842

Ortağınız (Batı) Güneyin elinde 7 Trefl ve tek Körü görecek, kalan 5 parça kartın da 3 Pik 2 Karo dağıldığını tahmin edecektir. Batı deklaranın son kozuna ♦9 nu atarak elini deklaranın simetrisi gibi tutar.(Üç Pik ve İki Karo). Eğer tersine iki Pik ve üç Karo tutarsa, deklaran iki tur pik oynayarak eli Batıya verip Karodan yatırır.
Buradaki en önemli husus, elinizde değersiz gibi duran kağıtlar olmasına rağmen, sırf ortağınıza dağılımı belirtmek için tek bir renk defos etmenizdir.


Your result so far:
Open Question

Question 4

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 4 -
SouthWestNorthEast
2NTPas4♣*Pas
4NT**Pas7NTH.Pas


* Gerber As sorusu
** 3 As

____________________ T7
____________________ RV
____________________ ARVT96
____________________ 762

_________________________________ V83
_________________________________ 8532
_________________________________ 84
_________________________________ DVT9


Doğudasınız. Ortağınız ♥T atak etti. Yerden V, siz 3 verdiniz, elden As ile alındı. Daha sonra Karoları çekmeye başladı. Elden üçüncü tur Karoya kart defos edeceksiniz. Ortağınıza yardımcı olmak için hangi kartı defos etmelisiniz?

 Your choice:
A: Deklarasyondan ortağınızın elinde en fazla bir Rua olabilir. Eğer bu ♣R ise ona yardımcı olmanız şart.

                     T7
                     RV
                     ARVT96
                     762

9652                            V83
T9764                          8532
72                                84
R4                               DVT9

                     ARD4
                     AD
                     D53
                     A853

♣D defos etmelisiniz. Böylece V ve T nun sizde olduğunu anlayacaktır. Deklaran 1 Kör ve 6 Karo aldıktan sonra son Körünü çektiğinde ortağınızın eli;
♠ 9652
♣ R4
olacaktır. Burada rahatlıkla ♣R ı tek bırakabilir. Böylece ortağınız dördüncü Piki, siz de ikinci Trefli durdur hale gelirsiniz ve kontratın tek batarını bulursunuz.


Your result so far:
Open Question

Question 5

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 5 -
SouthWestNorthEast
1♣Pas1♠Pas
1NTPas2NTPas
3NTH.Pas____________________ D987
____________________ AV
____________________ 932
____________________ AT94

_________________________________ RT62
_________________________________ D9643
_________________________________ DV7
_________________________________ 6


Doğudasınız. Ortağınız ♦6 atak etti. Yerden 2, siz V verdiniz, elden Rua ile alındı. Yere doğru ♣2 oynadı. Ortağın Valesini yerden As ile kazandı ve yerden ♣4 oynadı. Hangi kartı defos etmelisiniz?

 Your choice:
A: Ortağınız sanzatu kontratına 11 kuralına göre çıktığına göre, deklaranın elinde 6 lıdan büyük Karo yok! Öyle ise ♦D ın yeri ortağınız için çok önemlidir. Damın deklaranda olduğunu düşünüp Karoyu sizin gelmenizi bekler ve Karodan başka bir kağıt dönebilir. O yüzden defos edeceğiniz kağıt ♦D olmalı.

                     D987
                     AV
                     932
                     AT94

43                               RT62
T75                            D9643
AT864                         DV7
DV3                            6

                     AV5
                     R82
                     R5
                     R8752

Ortağınız Trefl ile el tuttuğunda Karoya devam etmez ise, deklaran 2 Pik, 2 Kör, 1 Karo ve 4 Trefl ile kontratı yapar.

Your result so far:
Open Question

Question 6

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 6 -
SouthWestNorthEast
2♣Pas2♦Pas
2♥Pas4♥Pas
6♥H.Pas


____________________ 952
____________________ DT94
____________________ 9742
____________________ 53

V84
52
T853
RDT4


Batıdasınız. ♣R atak ettiniz. Yerden 3, ortak 9, deklaran 7 verdi. El sizde kalınca ♣D ile devam ettiniz. Doğu 2 li verdi ve deklaran As ile aldı. ♣8 i elden oynadı, ♣T ve yerden çaktı. Sonra iki tur koz çekti. Ortağınız ile birlikte bu ellere uydunuz. Üçüncü tur koz oynandığında ortağınız ile birlikte Trefl defos ettiniz. Deklaran iki tur daha koz oynar. Hangi kartları defos edersiniz?

 Your choice:
A: Deklaranın yere geçip empas yapma şansı yok. Öyle ise ortağınız Pik ve Karo renkleri arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Ortağınıza yardımcı olmanız gerekiyor. Yerde ve sizde dört parça Karo olduğuna göre kalan kağıtlar muhtemelen 3/2 dağılıyor. Yani ortakta Dam dan üç parça Karo olsa bile işe yaramayacak. Onun için Piki tutup Karo kaçmalı. Bu yüzden siz ♠4 / ♠8 sırası ile defos yaparsınız.

                     952
                     DT94
                     9742
                     53

V84                            DT73
52                              76
T853                           DV6
RDT4                          V962

                     AR6
                     ARV83
                     AR
                     A87Your result so far:
Open Question

Question 7

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 7 -
SouthWestNorthEast
--1♣Pas
1NTPas3NTH.Pas____________________ AV8
____________________ AT75
____________________ A8
____________________ RD76

_________________________________ DT2
_________________________________ V964
_________________________________ DV53
_________________________________ 94


Doğudasınız. Ortağınız ♠2 atak etti. Yerin Valesini Dam ile büyüttünüz. Elden üçlü verildi. ♠T ile devam ettiniz. Elden 5, ortağınız Rua verdi yerden 8 kondu. Batı üçüncü tur ♠9 oynayarak yerin Asını çıkardı. Herkes Pike uydu. Deklaran ♣A ♣R ve ♣D çekti. Batı sıra ile ♣3, ♣8 ve ♣V verdi. Sizde iki tur uydunuz. Üçünü Trefle hangi kartı defos etmelisiniz?

 Your choice:
A: Zor bir karar ile karşı karşıyasınız. Zira Kör defos ederseniz ve deklaranda ♥Rx veya ♥Rxx var ise dördücü Körü ile el alacak. Karo defos ederseniz, deklaranda ♦Rxxx var ise dördüncü Karosu el yapacaktır.
Karar vermenize yardımcı olacak kağıt ortağın oynadığı üçüncü tur Piktedir. Elinde ♠9 ve ♠7 var iken büyük kağıdı attı. Öyle ise kalan renklerden büyüğü yani Körü istiyor. Demek ki Kör onör(ler) ortakta. Bu durumda Karoları tutup Kör defos edebilirsiniz.

                     AV8
                     AT75
                     A8
                     RD76

R972                          DT2
RD3                           V964
T72                            DV53
V83                            94

                     653
                     82
                     R964
                     AT52Your result so far:
Open Question

Question 8

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 8 -
SouthWestNorthEast
1♣Pas3♣Pas
5♣H.Pas____________________ D762
____________________ 95
____________________ A72
____________________ A854

_________________________________ T843
_________________________________ R863
_________________________________ RD6
_________________________________ RV


Doğudasınız. Ortağınız ♥D atak etti. Yerden 5, siz 8 ve deklaran As ile aldı. Önce yerin Asına doğru Trefl oynadı, sonra tekrar Trefl geldi. Rua ile aldınız. Ortağınız ikinci koza ♥4 defos etti. Nasıl devam edersiniz?

 Your choice:
A: Deklaranın 7 eli görünüyor. 1 Kör, 1 Karo ve 5 Trefl. Bilinmeyen deklaranın elindeki Piklerdir. Eğer ♠ARV elde ise kontratı batırma şansınız yoktur. Ancak ♠AR ve ♦V elde ise, ♠V Batıdadır ama korumasızdır. Yani hem Pikleri hem de Karoları korumanız gerekecektir. Eğer Kör Ruayı çekerseniz kendinizi Karo ve Pikten squeeze ile sıkıştırılmış bulursunuz. Bu yüzden önce ♦R oynamalısınız.

                     D762
                     95
                     A72
                     A854

V5                              T843
DVT4                         R863
T9543                         RD6
6                                RV

                     AR9
                     A7
                     V8
                     DT9732Your result so far:
Open Question

Question 9

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 9 -
SouthWestNorthEast
--1♦Pas
1♥Pas1NTPas
4♥H.Pas


____________________ AR5
____________________ 93
____________________ V752
____________________ AD95

DT83
A6
ARD9
642


Batıdasınız. İlk iki lövede ♦A ve ♦R çektiniz. Yerden 2 ve 5, ortak 4 ve 8, deklaran 3 ve 6 verdi. Nasıl oynarsınız?

 Your choice:
A: Eğer deklaranın Trefl kaybı var ise nasıl olsa ortağınız bunu alacaktır. O yüzden Trefl oynamak mantıklı değil. Koz Asını da kesin alacaksınız. Ancak ufukta bir tehlike var. Deklaran Kör Asınızı çıkardıktan sonra sizi Pik ve Karo ile sıkıştırabilir. Bunu önlemenin yolu ♦D oynamaktır. Sonra el tutunca yine Karo oynarsınız.

                     AR5
                     93
                     V752
                     AD95

DT83                          974
A6                              74
ARD9                          T84
642                            RVT7

                     V62
                     RDVT852
                     63
                     8Your result so far:
Open Question

Question 10

  Your Hand
 -
 -
 -
 -
 
Q: 10 -
SouthWestNorthEast
-PasPasPas
1NTPas3NTH.Pas____________________ 952
____________________ AD7
____________________ 9873
____________________ RD9

_________________________________ 43
_________________________________ V8653
_________________________________ R2
_________________________________ V854


Doğudasınız. Ortağınız ♠R atak etti. Eli alınca ♠D ile devam etti deklaran bu eli de boşladı. Üçüncü tur ortağınız ♠V oynayınca hangi kağıdı defos edersiniz?

 Your choice:
A: Oldukça zor bir durum. Önce puanlara bakalım. Yerde 11 OP olduğuna göre, rakiplerde 26-28 OP var. Bu durumda ortakta 7-9 OP olabilir ki, bunun 6 OP i göründü. Demek ki elinde Ası olamaz. En fazla V, D veya R olabilir. Eğer ortak el tutamaz ise sizin tek başınıza kontratı batırma şansınız yok! O zaman ortak nereden el tutabilir diye düşünmek lazım. Tek imkan ♦D ı gözüküyor. Zaten bu kağıt deklaranda ise empas ile Ruanızı yok edecektir. Defos edilmesi gereken kağıt ♦R dır.

                     952
                     AD7
                     9873
                     RD9

RDVT5                        43
T92                            V8653
D6                              R2
T32                            V854

                     A86
                     R4
                     AVT54
                     A76

Eğer düşünmeden küçük bir Kör defos etseydiniz. Deklaran Trefl ile yere geçer ve Karo oynardı. Ruayı koyarsanız bağışlardı ve Batıya eli geçirmenize izin vermezdi. Kontratı batırmanın tek yolu Karo Rua defosu idi.
Aslında bu elde deklaran yanlış oynamıştır. "7 Kuralına" göre oynasa idi; Sanzatu oynarken elinde 6 kağıt olduğundan 7-6=1, Pik çıkışını sadece bir el boşlamalı idi. Batı el alamayacağından Pik tehlikesini bertaraf etmiş olacaktı. 1 Pik, 3 Kör, 4 Karo ve 3 Trefl ile 11 el alacaktı.Your result so far:
Open Question

Overall Results

Your results:   out of    Average: 

What next? You may enjoy playing our prepared hands series.
More informations on our website: www.VuBridge.com

Rate yourself:

0 - 40% We applaud your effort.
Review the subject and try again. You'll be surprised how much better you'll do.
We're here for you!!
41 - 50% Buy your mentor a cuppa and ask for clarification on the ones you got wrong.
No mentor? Make finding one a priority!
51 - 60% Nice improvement! One more review and you'll have this down solid!
61 - 80% What a good job! All that's left is some fine tuning
Over 80% Wow! It's time for you to become a mentor. Find someone who needs help and share your knowledge!